Publicitat
Monogràfics · 12 de Desembre de 2016. 13:25h.

7.400 els llocs de treball facilitats a persones en risc d’exclusió a Catalunya el 2016

L'objectiu: facilitar l’accés al món laboral a persones amb especials dificultats per aconseguir feina

El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, Incorpora, ha facilitat l’accés a 7.406 llocs de treball a persones en risc d’exclusió entre gener i octubre d’aquest any a Catalunya, davant els 5.939 del mateix període del 2015, que representa un increment del 20%.

Això ha estat possible gràcies a la implicació de 2.272 empreses en aquest projecte de responsabilitat social empresarial, així com a la col·laboració de 120 entitats socials, que són les encarregades de desenvolupar el programa a totes les províncies.

Aquesta tendència a l’alça en les insercions laborals dels últims anys posa de manifest que, a través del programa, les empreses troben una via per contribuir a la millora del seu entorn més immediat. D’aquesta manera poden, a més, ajudar a pal·liar, en la mesura de les seves possibilitats, una de les problemàtiques socials que més preocupen els ciutadans: l’atur.

Incorpora representa una clara aposta de les empreses per la responsabilitat social empresarial i, en aquest sentit, el programa ofereix assessorament i acompanyament en accions encaminades a aquest objectiu, centrades en la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, en marxa des del 2006, s’adreça prioritàriament a persones amb discapacitat, parats de llarga durada, exreclusos, immigrants, joves en risc d’exclusió i víctimes de la violència de gènere, entre altres col·lectius.

Perfil de les insercions laborals a Catalunya

De les insercions dutes a terme a través del programa Incorpora a Catalunya, un 52% corresponen a dones i un 48% a homes. Pel que fa als col·lectius, un 30% són persones amb alguna discapacitat i un 70% persones en situació o risc d’exclusió social.

Els tècnics d’inserció, figura clau

La principal aportació d’Incorpora és que planteja un concepte innovador de la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat perquè aplega en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa solidària d’empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Les insercions no haurien estat possibles sense la contribució dels tècnics d’inserció laboral, una figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” compta amb 267 d’aquests professionals a Catalunya, el paper d’enllaç dels quals és determinant en tots els processos d’integració laboral.

Entre les tasques dels tècnics, destaquen la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària i l’acompanyament laboral de la persona inserida.

Més de 22.000 insercions laborals a tota Espanya

El programa Incorpora ha facilitat l’accés a 22.316 llocs de feina a persones en risc d’exclusió social, entre gener i octubre d’aquest any, a Espanya, davant els 18.468 del mateix període del 2015, un increment del 18%.

Aquest augment ha estat gràcies a la implicació de 7.978 empreses en aquest projecte de responsabilitat social empresarial, així com a la col·laboració de 366 entitats socials que formen part dels diferents grups Incorpora.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat