Publicitat
Monogràfics · 20 de Juny de 2012. 23:09h.

Barcelona, per les polítiques socials

Imatge del programa municipal de Barcelona 'Àpats en Companyia'

Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, ha realitzat la tradicional conferència al Fòrum Social Pere Tarrés, sota el títol Els Reptes Socials de Barcelona, on ha exposat els eixos de les polítiques socials de l’Ajuntament de Barcelona davant dels representats de diferents entitats socials.

Barcelona, per les polítiques socials

La tinent d’alcalde de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, ha realitzat la tradicional conferència al Fòrum Social Pere Tarrés, sota el títol Els Reptes Socials de Barcelona, on ha exposat els eixos de les polítiques socials de l’Ajuntament de Barcelona davant dels representats de diferents entitats socials.

Fandos ha destacat que “Barcelona és la capital de Catalunya i ha d’exercir com a tal en totes aquelles polítiques que donin resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, encara més en situacions econòmiques com les que estem vivint, que provoquen una necessitat creixent d’atenció social".

Ha afegit que "per aquest motiu, l’Ajuntament ha incrementat notòriament els pressupostos destinats a les polítiques socials, ja que entenem que la qualitat de vida de les persones i la reactivació econòmica són els dos objectius bàsics del nostre govern”. També ha destacat que “hem de deixar de parlar de despesa social i començar a parlar d’inversió social".

"Generadores de riquesa"

"Les polítiques socials", ha afirmat la regidora de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, "són generadores de riquesa en sí mateixes. També, com a ajuntament, una de les nostres prioritats passa per revisar els processos administratius, incrementant els fons de reserva social i aplicant les clàusules socials en la contractació”.

Fandos ha desgranat totes aquelles noves polítiques que es portaran a terme per aconseguir una Barcelona “més justa amb les persones”, començant per l’augment del pressupost destinat a les persones vulnerables (menjadors, centres de dia, centres integrals residencials, etc), com per exemple l’increment en un 60% del pressupost destinat als menjadors socials, que “ens permetrà obrir 473 places noves de menjadors socials per tal de cobrir les necessitats existents”, ha explicat.

Així mateix, ha recordat que “l’Ajuntament de Barcelona vol donar resposta social de la mà de les entitats que treballen en aquest àmbit, i no podem parar de reconèixer la gran tasca de les entitats del tercer sector: la que han fet, la que fan i la que faran”.

Emergències socials

Ha dit que una de les noves partides és “la que hem dotat amb dos milions d’euros, dirigida a qualsevol necessitat emergent derivada de l’actual situació de crisi actual, i que hem marcat com a prioritària”. En aquesta línia d’actuació, l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports va presentar la creació del nou Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Aquest centre tindrà un espai d’acollida i allotjament puntual i espais adaptats per a famílies amb nens, i es regularan les actuacions d’aquest servei amb persones d’altres municipis per dotar-lo de projecció metropolitana.

També ha explicat el projecte del Centre Temporal d’Acolliment Familiar, un nou equipament a la ciutat que permeti oferir de forma temporal petits espais unifamiliars a famílies amb menors o a persones soles vulnerables que hagin patit un desnonament o d’altres circumstàncies greus, i que no disposin d’una xarxa familiar o social que els puguin facilitar un sostre de manera immediata.

Atenció als adolescents

La tinent d’alcalde ha remarcat la importància de l’atenció als adolescents, entenent que en aquesta etapa de la vida es poden trobar en situacions que “requereixen respostes complexes”. Per aquest motiu, l’Àrea de Qualitat de Vida planteja la creació d’un espai destinat a acollir adolescents i el seu entorn familiar on puguin trobar resposta a situacions complexes. Per aquest motiu “ens cal un espai per treballar amb els adolescents i el seu entorn”.

Un altre dels reptes d’aquest govern municipal és augmentar l’atenció cap a totes les persones que viuen soles a través del Servei d’Atenció Domiciliària, que ha vist augmentat el seu pressupost en més del 12%, increment que suposa una inversió de 53 milions d’euros, i el de Teleassistència, amb un increment del més del 40%.

La pobresa infantil és un altre fenomen que s’ha de combatre. Fandos ha reiterat la importància de potenciar determinats serveis municipals com els serveis de la Xarxa de Centres Oberts, els casals infantils, els Equips d'Atenció a la infància i adolescència (EAIA) i el Servei de Famílies Col·laboradores, i això vol dir “incrementar aquests serveis per atendre més infants i dedicar més esforços a palliar la pobresa infantil”.

Tres nous menjadors

Abans de finalitzar la seva intervenció, Fandos ha dit que hem de “reforçar la societat del benestar, donant més protagonisme a les persones i a les entitats socials, així com donar més valor al servei a la comunitat per construir una ciutat més cohesionada i solidaria".

Maite Fandos, ha anunciat l’increment, en un 35%, del pressupost destinat al programa Àpats en Companyia, amb el qual es preveu que durant el 2012 puguin obrir-se tres nous menjadors a la ciutat per oferir aquest servei diürn. El servei està destinat a persones més grans de 65 anys que requereixen suport per a cobrir les necessitats d’una alimentació adequada, a més de facilitar-los un espai de relació, creant vincles d’amistat i de connexió amb el seu entorn.Ha recordat que “aquesta iniciativa té un impacte molt positiu entre la gent gran, no només per l’aspecte del reforç en la seva alimentació, sinó sobretot perquè els permet tenir una relació amb el seu entorn, que fa que millori molt la seva qualitat de vida i es minimitzi el risc d’aïllament d’aquest col·lectiu, especialment vulnerable”.

Més de 145.000 àpats

Així, el pressupost destinat a aquest servei s’incrementarà fins a arribar als 1,54 milions d’euros. L’any 2011, aquest servei va tenir un cost d’1,13 milions d’euros. Aquesta dotació econòmica permetrà obrir tres nous menjadors en equipaments ja existents de Barcelona.

 Amb aquesta ampliació, Barcelona incrementarà en 97 places aquest servei, per acollir tota la demanda del programa. Així, de 746 places existents a l’actualitat, es passarà a 843 places, repartides pels equipaments de tots els districtes de la ciutat. 


Aquest servei va donar un total de 145.430 àpats durant tot l’any passat. La previsió per a 2012 és que se’n puguin servir 175.000. El programa té estipulat un preu públic que varia en funció de la renda de l’usuari, i que va dels 0,50 cèntims per àpat, als 3,90 euros. Hi poden accedir també persones de 60 anys amb discapacitat reconeguda de més del 33%, o en situació de risc i necessitat social diagnosticada pels professionals dels equips d’atenció primària.

Recuperació de l'autonomia personal

El servei consisteix en una oferta d’àpats que se serveixen a diferents centres de la ciutat, tant públics com concertats, destinada a aquelles persones grans que viuen soles o en risc d’aïllament social, o a aquelles que viuen en habitatges sense condicions per cuinar.

L’objectiu del servei, però, va més enllà que dotar-los d’una bona alimentació. La activitat del dinar es complementa amb un treball que afavoreixi la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social de la persona gran, i prevenir els riscos que suposa per a aquesta població vulnerable mantenir-se en un espai de relació amb d’altres persones durant unes hores al dia.

L’accés als Àpats en Companyia es fa a través dels centres de serveis socials. De fet, són els professionals d’atenció qui estableixen el temps de prestació i el preu públic que se li cobrarà a l’usuari. El servei d’Àpats en Companyia s’ofereix de dilluns a divendres no festius durant onze mesos l’any, excepte en alguns menjadors, com els del districte de Ciutat Vella, que es presta els 365 dies de l’any.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat