Publicitat
Monogràfics · 12 de Juny de 2012. 20:25h.

Cap a una energia eficient

Imatge del cartell de la Setmana de l'Energia 2012

Entre els dies 18 i 22 d'aquest mes de juny es celebra la Setmana de l'Energia 2012, organitzada per l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). L'origen és el desembre del 2010, quand l’Assamblea General de les Nacions Unides va declarar el 2012 com l’any internacional de l’energia sostenible per a tothom.

Entre els dies 18 i 22 d'aquest mes de juny es celebra la Setmana de l'Energia 2012, organitzada per l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). L'origen és el desembre del 2010, quand l’Assamblea General de les Nacions Unides va declarar el 2012 com l’any internacional de l’energia sostenible per a tothom.

Aquesta iniciativa, adreçada als governs, el sector privat  i la ciutadania en general, té per finalitat aconseguir un triple objectiu el 2030:

- Assegurar l’accés als serveis energètics moderns i de qualitat.
- Doblar l'índex de millora en eficiència energètica.
- Doblar el percentatge d’energies renovables en el còmput global del mix energètic.

El context internacional

El context internacional és el EU Sustainable Energy Week (EUSEW). Des del 2006, té per objectiu promoure l’eficiència energètica i les fonts d’energia renovable. Organitzada desde Brussel·les, EUSEW ofereix als estats de la Unió Europea que concentrin totes les seves activitats de conscienciació en matèria energètica en una mateixa setmana per tal d’augmentar el ressò mediàtic i les incloguin al seu web corporatiu.

En l’edició del 2011, hi van haver més de 300 actes en 27 països diferents. Molts d’aquests actes es van organitzar des de Catalunya arrel d' un pacte d’alcaldes. En l’edició del 2012, l’EUSEW es desenvoluparà del 18 al 22 de juny, i es proposa que la Setmana de l’Energia que organitza l’ICAEN coincideixi amb les mateixes dates.

En un context social i econòmic complicat, es proposa un missatge positiu i que evolucioni des del missatge del 2010 (“Estalviar és fàcil”). En aquesta edició es posaran al’abast dels participants les eines i el coneixement necessari per tal que tots els públics (tècnic, ciutadania en general i sector infantil i juvenil) puguin ser agents partícips de l’estalvi energètic.

El joc, element central

L’element central de les accions de la Setmana de l’Energia serà el joc, per tal de dotar la campanya d’un matís més didàctic, positiu i optimista. El missatge girarà entorn de les eines que cadascú té al seu abast per contribuir a l’estalvi energètic.

El to i la imatge han de ser impactants, frescos i originals, però alhora seriós i auster. La imatge ha d’intentar fer referència directa a l’energia o l’estalvi energètic per tal que s’associï amb la campanya. Cal que aparegui la E d’energia utilitzada en  les tres darreres edicions.

Amb el mateix format que en l’edició del 2010, l’ICAEN organtizarà cinc jornades a la Sala Cotxeres del Palau Robert en horari de matí. D’acord amb els objectius corporatius de l’ICAEN per aquest  2012 es proposen tres temes:

- Empreses de Serveis Energètics.
- Planificació energètica–Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.
- Certificació energètica d’edificis.


També s’oferirà la possibilitat a altres entitats de col·laborar amb la Setmana de l’Energia i realitzar una jornada, i el programa Genercat realitzarà una de les seves dues sessions de formació durant la Setmana de l’Energia, en col·laboració amb Funció Pública.

Comptadors intel·ligents

D'altra banda, es comprarà una quantitat significativa de comptadors intel·ligents, que se cediran a les agències locals junt amb una guia d’ús i consells d’estalvi energètic a la llar. Es proposa un màxim de deu comptadors per agència.

Les agències locals d’energia els oferiran a la ciutadania per tal que cada família pugui saber com i quant gastar i quines són les eines que té a l’abast per reduir el consum energètic de casa seva.

Es demanarà a les agències que ofereixin un espai de suport a les famílies per a reforçar les accions d’estalvi que es detectin amb els comptadors. Es recomana que les famílies disposin del comptador al menys durant dues setmanes per extreure’n dades significatives.

S'ampliaran els jocs

El 2011 l’ICAEN va realitzar en línia el joc “L’energia a casa: segueix-li la pista”, en el qual s’aprenia a fer un bon ús de l’energia a casa. Per a la Setmana de l’Energia s’ampliarà el joc i es crearà un aplicatiu que serveixi per visualitzar els resultat a les xarxes socials i crear un concurs amb premis, que podrien ser una bicicleta elèctrica.

Es mantindrà l’acció en centres comercials com en l’edició del 2010, però se’ls oferirà la possibilitat d’incloure un espai multimèdia on els nens podran jugar a “L’energia a casa: segueix-li la pista”. Els guanyadors o participants rebran un exemplar del joc de taula “EcoCasa”, que ha dissenyat l’estudi Vicky Eckart.

El Joc "EcoCasa" s’oferirà a les escoles i ludoteques, així com el joc “L’energia en un dia", que itinerarà durant els cinc dies de la setmana. A més, també s'aprofitarà per explicar el nou projecte educatiu de l’ICAEN: L’Escola de l’Energia.

Augmentar l'impacte de la Setmana

Per tal d’augmentar la notorietat de la Setmana es proposa una acció de carrer o street marketing, semblant a la realitzada pel RACC amb la campanya de seguretat viària  per a motocicletes (plafons amb motos al carrer). Aquesta acció s’encarregarà a l’agència de publicitat amb un pressupost finit.

L’element principal de difusió serà la web de l’ICAEN, que tindrà un apartat especial dedicat a la Setmana de l’Energia i contindrà tota la informació de la campanya. A més de la web institucional, les diferents accions s’inclouran a les respectives web de la EU Sustainable Energy Week i de l’UN International Year of Sustainable Energy for all. L’ICAEN també difondrà totes les accions de la Setmana de l’Energia a través del seu compte corporatiu de Twitter.

També, a més del web i les xarxes socials, s’intentarà comptar amb la col·laboració d’altres canals de difusió alternatius com són els canals interns del TMB i dels Ferrocarrils de la Generalitat.

Mitjans de comunicació i patrocinis

Així mateix, el gabinet de premsa del Departament d’Empresa i Ocupació reforçarà la tasca de difusió de la Setmana mitjançant l’elaboració d’un dossier i notes de premsa durant la campanya. A modus d’exemple, podrien ser: roda de premsa de presentació, nota de premsa d’inici de la campanya i nota de premsa final de valoració de la campanya.

Alhora també es realitzarà una campanya institucional de publicitat en mitjans impresos, ràdio, internet i xarxes socials i publicitat exterior al metro, marquesines dels busos i banderoles.
 
Sobre les possibilitats de patrocini, es proposa que els patrocinadors participin activament en la Setmana de l’Energia organitzant conjuntament activitats que estiguin en la mateixa línia del missatge de la campanya. La col·laboració es contempla no només com una aportació econòmica, sinó com una col·laboració en la qual es desitjable realitzar alguna acció conjunta que sigui mediàtica i noticiable.

També s’ofereix la possibilitat de patrocinar en exclusiva alguna de les activitats que l’ICAEN organitzarà durant  la Setmana: jornades tècniques, accions en centres comercials i accions en col·laboració amb les agències locals d’energia.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat