Publicitat
Monogràfics · 11 d'Agost de 2017. 10:53h.

Contra l'abandonament escolar

El diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, ha presentat aquest juliol, a l’espai Francesca Bonnemaisson, a alcaldes i electes el programa de la corporació Transicions educatives.

Amb un abandonament escolar prematur del 18% i una desocupació juvenil superior al 50% entre els joves de 16 a 19 anys, el Programa de Transicions Educatives de la Diputació de Barcelona promou mesures formatives adreçades a aquelles persones, majoritàriament joves, que no han pogut superar l’educació secundària obligatòria o que, havent abandonat els estudis prematurament, volen reprendre els seus itineraris formatius.

El Programa de Transicions Educatives, amb una dotació de 1.700.000€ pel curs 2017-18, és una oferta de recursos econòmics que inclou acompanyament tècnic i formatiu, que integra les dues línies actuals de suport financer als cursos de preparació per a l’accés als cicles formatius (ACCÉS) i als programes de formació i inserció (PFI).

El terme transicions educatives fa referència a les polítiques de formació i orientació educativa que tenen com a finalitat garantir trajectòries personals i professionals exitoses oferint suport en els moments de transició entre etapes i entre col·lectius amb més dificultats.

Durant la seva intervenció, Homet  va afirmar que «aquest programa es dirigeix de ple contra l’abandonament escolar prematur, una de les principals preocupacions educatives expressades pels municipis ja que tothom té dret a una segona oportunitat» , i va afegir que «des de la corporació es vol ampliar la cobertura al total de la demarcació».

Reconnexió

El Programa reforça l’actuació dels ajuntaments i de les escoles municipals de persones adultes per oferir noves oportunitats i facilitar la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu,  millorant els nivells competencials, les qualificacions professionals i promovent l’educació al llarg de la vida. El projecte s'ha dissenyat en un marc del treball conjunt amb els ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu ampliar el seu abast i millorar els seus resultats, cercant alhora la màxima complementarietat i aprofitament dels recursos públics.

Aquest nou programa es concep de manera que en un futur es pugui anar ampliant amb noves línies que reforcin l’objectiu d’ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i facilitar les possibilitats d'èxit personal i professional. El projecte està emmarcat en el Pla d’Orientació de suport a les transicions educatives impulsat l’any 2014 per la Diputació de Barcelona i representa un pas endavant en l’estratègia per reduir l’abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona

Una nova oportunitat

El que busca el nou Programa, definit per reforçar els moments de transició i als col·lectius amb més dificultats, és oferir noves oportunitats i facilitar la continuïtat dels estudis i garantir l’assoliment de nivells competencials i qualificacions professionals que assegurin el desenvolupament de projectes de vida personal i professional.

El Programa de Transicions Educatives s’ha dissenyat en el marc del treball conjunt amb els ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius són promoguts a través de les escoles, aules o serveis locals de formació de persones adultes. Els programes de formació i inserció per la seva banda compten amb l’acreditació del Departament, i en el cas dels Plans de Transició al Treball compten també amb el seu cofinançament.

El Programa de Transicions Educatives s’adreça als ajuntaments, consells comarcals i altres entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona (excepció feta de la ciutat de Barcelona), finançant despeses relacionades amb la realització de:

  1. cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mig i grau superior,
  2. programes de formació i inserció en la modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP),
  3. programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT)

L’acompanyament tècnic i la formació adreçada als docents i als tècnics municipals completen el suport del Programa. Els termini per a presentar sol·licituds finalitza el 20 de juliol. La sol·licitud s’ha de fer mitjançant la Seu electrònica, aquí es pot trobar tota l’explicació sobre la gestió: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/fitxaP100.asp

transicions1.jpg

Antecedents

Els antecedents d’aquest programa es van iniciar l’any 2009 amb la posada en marxa d’una experiència pilot amb 7 ens locals, que aquest curs 2016-17 ha arribat a 70. Durant els darrers 8 anys, 11.200 persones han participat en els 620 cursos organitzats pels ajuntaments i les escoles municipals de persones adultes de la demarcació de Barcelona.

Els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius són cursos adreçats a aquelles persones que volen iniciar estudis de formació professional de grau mig i grau superior i que, no comptant amb la titulació necessària, no hi poden accedir directament i han de superar una prova específica. El curs 2016-2017 40 ens locals han ofert, a través de les escoles municipals de persones adults i amb el suport de la Diputació de Barcelona, més de 2.000 places.

A 20 d'aquestes escoles els alumnes han rebut assessorament en la definició de plans personalitzats per donar continuïtat als estudis un cop superada la prova a través del projecte  "Full de Ruta", un projecte d’orientació educativa impulsat per la Diputació de Barcelona des del curs 2014-2015 i que juntament amb l’Oferta de suport a Fires i Jornades d’Orientació al Territori i “la Maleta de les Famílies”, formen part del Pla d’Orientació de suport a les transicions educatives.

Per la seva banda els programes de formació i inserció s'adrecen a joves que no han superat l'educació secundària obligatòria i volen tornar al sistema educatiu a través de cursos basats

en mòduls de formació bàsica i professional que inclou accions de seguiment i orientació. El curs 2016-2017, 30 ens locals han ofert aquests programes amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquests cursos tot i que atorguen un títol professional i una certificació de professionalitat busquen millorar les possibilitats d’aprovar la prova d'accés a cicles formatius de grau mig i l’obtenció del graduat d'educació secundària obligatòria.

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Benito, Madrid, 20/08/2017 - 17:12

No os preocupéis, si hay abandono escolar, siempre podéis reutilizar a los jóvenes para el extremismo islamista o para las CUP. Naturalmente, es una ironía.