Monogràfics · 22 d'Agost de 2019. 20:14h.

El 87,2% de les llars catalanes disposa de connexió de banda ampla

L'accés a Internet de les llars catalanes augmenta cada any fins a arribar el 87,7% el 2018, 4 punts per sobre de l'any anterior. En la mateixa proporció ha augmentat l'accés a través de connexió de banda ampla, arribant al 87,2% dels habitatges a Catalunya, fet que suposa més de 4 punts per sobre de la mitjana espanyola.

Pel que fa a l'ús d'Internet, el 88% de les persones amb edats compreses entre els 16 i els 64 anys han fet servir la xarxa en els últims tres mesos, fet que suposa un augment de més de 6 punts respecte al anys anterior. A la franja de 16 a 24, el percentatge d'usuaris intensius de la xarxa és del 99%.

Així es recull en l'informe de la Societat Digital elaborat per Fundación Telefónica, on s'informa sobre els indicadors socials més rellevants que conformen el panorama de la societat digital, analitza l'evolució dels serveis digitals i infraestructures i dibuixa un perfil del comportament digital de els catalans durant el passat exercici. Per això, els principals paràmetres utilitzats són: l'accés a fibra òptica, el nombre de dispositius electrònics per llar i per a què s'utilitza Internet.

D'aquesta anàlisi es desprèn que el grau de digitalització dels catalans és molt elevat. De fet, les xarxes socials compten amb una participació de gairebé un 70% de la ciutadania a Catalunya, xifra superior a la mitjana espanyola, i de pràcticament la totalitat dels que tenen entre 16 i 24 anys.

Pel que fa a les compres en línia, gairebé la meitat dels catalans (un 49,3%) han realitzat compres en línia en els últims tres mesos, més de 11 punts sobre la mitjana espanyola.

El percentatge d'habitatges amb telèfon fix és menor cada any, descendint al 81,8% va a 2018, mentre que augmenta el percentatge de telèfon mòbil, arribant al 97,7% de les llars catalanes.

c-at1.jpg

Les empreses, en plena transformació digital

El 99,4% de les empreses catalanes de 10 o més treballadors disposa de connexió a internet. D'aquestes, la totalitat disposa d'accés a internet de banda ampla: un 93,4% disposa de connexió de banda ampla fixa i un 82,4% connexió la banda ampla mòbil 3G o superior.

Pel que fa a la incorporació de les TIC en l'activitat empresarial, el 84,3% de les empreses té pàgina web i un 55% utilitza xarxes socials. Pel que fa als serveis avançats, el 31,7% ha adquirit algun servei d'informàtica en núvol i un 70,1% utilitzen la signatura digital.

Per la seva banda, la presència de les TIC a les microempreses (amb menys de deu treballadors) també ha millorat en l'últim exercici; 1 80,8% aquestes disposen d'accés a Internet, un augment significatiu de més de 10 punts per sobre de la xifra de l'any anterior.

L'Administració a la Societat Digital

La interacció i el contacte amb l'administració electrònica catalana ha augmentat en l'últim any. El percentatge de població que ha interactuat amb les administracions o serveis públics per motius particulars ha augmentat un 8,3% respecte a l'any anterior, arribant fins al 65,6%. Un 59,1% dels usuaris va obtenir informació de pàgines web de l'Administració, un 48,8% va enviar formularis emplenats, i 47,7% va descarregar formularis oficials.

Referent al sector empresarial, el 91,8% de les pimes i grans empreses va utilitzar internet per interactuar amb l'administració pública, mentre que aquesta via de contacte amb l'administració va ser usada per un 72,3% les microempreses de menys de 10 empleats , 6 punts més que en el període anterior.

 

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat