Publicitat
Monogràfics · 13 de Setembre de 2019. 23:51h.

El Consorci reglamenta les seves subvencions per vincular-les a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el foment de l'activitat econòmica

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha aprovat avui en sessió plenària, presidida per l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, reglamentar les subvencions de l'entitat per vincular-les a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i al foment de l'activitat econòmica.

La reglamentació fa més transparent i equitatiu el mecanisme per a la concessió de subvencions de l'entitat, que el 2017 ja va aprovar destinar el 10% dels seus beneficis anuals a accions socials, i està en relació directa amb la implantació d'una política de responsabilitat social corporativa coherent amb la consecució dels ODS, amb els quals es troba alineada l'entitat que presideix executivament Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB.

Les subvencions del CZFB han de tenir, per tant, relació directa amb el foment de l'activitat econòmica, d'acord amb el contingut estatutari de l'entitat, o que l'activitat finançada tingui per objecte una activitat d'interès públic, social, econòmic o humanitari a favor d'entitats que s'alineïn amb els 17 objectius ODS de l'Agenda 2030 definida per l'ONU.
El plenari corporatiu reunit avui ha aprovat també el tancament dels comptes anuals de l'exercici 2018, que va registrar uns beneficis de 25 milions d '€ i que va mantenir una tònica interanual d'augment del volum de negoci i de descens de l'endeutament.

Els ingressos nets de negoci de 2018 van ser de 52,1 milions d'euros, superiors als 49,67 de l'any anterior, mentre que la despesa d'explotació va augmentar en passar de 41.510.000 d '€ l'any 2017 a 43,34 milions d '€ en 2018. El deute financer va ser de 33 milions d' €, quan en l'exercici anterior era de 45 milions. Entre 2011 i 2018 el deute financer es va retallar un 82%.

El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament amb fons propis com són els arrendaments industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Encara que el seu camp principal d'activitat és el polígon industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis, sòl urbà i industrial, actua de dinamitzador per a la transformació empresarial cap a l'economia 4.0 i organitza esdeveniments d'interès econòmic per a Barcelona com el saló logístic SIL o l'immobiliari BMP.
 
En el seu plenari té representants del govern espanyol, de l'Ajuntament de Barcelona i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.

 

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat