Publicitat
Monogràfics · 29 de Desembre de 2011. 17:53h.

Els nostres residus, la nostra responsabilitat

Catalunya va generar el 2010 més de quatre tones de residus

L'Agència de Residus de Catalunya ha posat en marxa un nou enfocament de la campanya institucional per a una gestió sostenible dels residus. Es tracta de plantejar nous objectius i nous arguments per arribar més lluny, plantejant una visió més àmplia i real de la generació de residus. La base és que els nostres residus són la nostra responsabilitat. L'agència, com a empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, és l'ens encarregat d'aconseguir una gestió sostenible dels residus a Catalunya.

La campanya, i el seu nou enfocament, respon al fet que l'agència també també té encomanada la tasca de sensibilització per fomentar la prevenció i la recollida selectiva i valorització de residus (paper-cartró, vidre, envasos-plàstics, llaunes, brics, matèria orgànica, residus d'aparells elèctrics i electrònics -en endavant RAEE- i piles i acumuladors), a través de convenis específics amb els sistemes integrats de gestió de residus (SIGs).

Cal tenir en compte que el context econòmic actual obliga a prendre consciència que hem de reduir la quantitat de residus que generem i que els hem de separar cada cop millor. No podem barrejar els residus, ja que no fer-ho de forma adequada comporta una despesa econòmica molt important.

La dada fonamental és que actualment, cadascú de nosaltres genera una mitjana de 1,5 kg de residus cada dia. Bona part de la societat ja té interioritzats els hàbits de prevenció i reciclatge, però cal continuar estimulant aquests comportaments amb campanyes de comunicació i participació. Per això, és imprescindible unificar esforços, consensos i complicitats entre la iniciativa pública i privada. Aquesta és la raó que el finançament d'aquesta campanya és a càrrec dels SIGs, que són les entitats responsables d'assegurar que els productes que es posen al mercat per part dels fabricants, es reciclen al final de la seva vida útil. En definitiva, és l'aplicació del principi de la responsabilitat dels productors de residus.

L'agència, com a empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, és l'ens encarregat d'aconseguir una gestió sostenible dels residus a Catalunya.

La campanya, i el seu nou enfocament, respon al fet que l'agència també també té encomanada la tasca de sensibilització per fomentar la prevenció i la recollida selectiva i valorització de residus (paper-cartró, vidre, envasos-plàstics, llaunes, brics, matèria orgànica, residus d'aparells elèctrics i electrònics -en endavant RAEE- i piles i acumuladors), a través de convenis específics amb els sistemes integrats de gestió de residus (SIGs).

Cal tenir en compte que el context econòmic actual obliga a prendre consciència que hem de reduir la quantitat de residus que generem i que els hem de separar cada cop millor. No podem barrejar els residus, ja que no fer-ho de forma adequada comporta una despesa econòmica molt important.

La dada fonamental és que actualment, cadascú de nosaltres genera una mitjana de 1,5 kg de residus cada dia. Bona part de la societat ja té interioritzats els hàbits de prevenció i reciclatge, però cal continuar estimulant aquests comportaments amb campanyes de comunicació i participació. Per això, és imprescindible unificar esforços, consensos i complicitats entre la iniciativa pública i privada. Aquesta és la raó que el finançament d'aquesta campanya és a càrrec dels SIGs, que són les entitats responsables d'assegurar que els productes que es posen al mercat per part dels fabricants, es reciclen al final de la seva vida útil. En definitiva, és l'aplicació del principi de la responsabilitat dels productors de residus.

Una campanya de caràcter informatiu

La nova campanya sobre recollida selectiva i prevenció de residus és de caràcter informatiu, i té l'objectiu de donar a conèixer de forma  entenedora i propera quina és la quantitat de residus que generem els ciutadans al dia, a la setmana, al mes, per famílies i per persona. D'aquesta manera, de forma molt visual, prendrem consciència de la gran quantitat de residus que generem, i de la necessitat de separar-los correctament i dipositar-los al contenidor o sistema de recollida corresponent. A més, també es donen consells pràctics de prevenció, perquè aprenguem a reduir els residus que tots plegats generem.

El marc general d'aquesta nova campanya és una crida a la responsabilitat de tots cap als nostres residus, i vol transmetre els valors de l'estalvi. És per això que també s'ha treballat l'aspecte més participatiu de la campanya, a través d'una web, El calculador de residus, una eina que permet, a través d'un breu qüestionari, conèixer quants residus genera una persona concreta al dia, i posteriorment , conèixer també si els gestiona correctament. Així mateix, i en el mateix sentit, s'ha cregut necessari desenvolupar la web Vull reciclar, una eina de difusió senzilla i comprensible sobre la recollida selectiva i la prevenció, que ajudarà a resoldre els dubtes que es troba el ciutadà quan es planteja fer recollida selectiva a casa, i que respon als dubtes més quotidians d' "Això, on va?", o "Què faig amb aquest residu?".

"Els nostres residus, la nostra responsabilitat" és l'eslògan de la campanya, que fa una crida als ciutadans a través d'una reflexió individual. El missatge és que cadascú de nosaltres som responsables del nostre comportament diari amb la defensa del medi ambient, i la nostra posició individual davant els reptes ambientals del planeta és clau.

D'aquesta manera, es vol apel·lar, a través de la campanya, a la responsabilitat del ciutadà, tant individual com col·lectiva, i també aconseguir un canvi d'actituds, amb l'objectiu que tots siguin conscients que el millor per al medi ambient i per l'economia de'ell mateix és generar menys residus. Si fem una compra responsable, generarem menys residus i serà menor el cost dels tractaments finalistes. En conseqüència, estalviem diners

S'han triat les dates de Nadal per fer el llançament d'aquesta campanya perquè és l'època de l'any en què solen generar més residus, i per això hi ha al · lusions gràfiques molt concretes a l'època en què ens trobem.

Comprar amb responsabilitat

En el context actual, cal assumir i exigir responsabilitats. Si comprem amb responsabilitat, si evitem embalatges innecessaris, separant cada fracció de residus i la dipositem al contenidor o sistema de recollida corresponent, si exhaurim la vida útil dels aparells elèctrics i electrònics i quan calgui llençar-los es porten a la deixalleria o la botiga on comprem el nou, el nostre impacte serà molt menor i a més, estalviarem diners en el tractament dels nostres residus. Els residus són una realitat davant la qual no podem tancar els ulls, i per això, els nostres residus són la nostra responsabilitat.

La societat actual es caracteritza per la gran quantitat de residus que produeix i per la gran quantitat de recursos que destina a recollir-los i tractar-los, i tant els residus com els recursos augmenten anualment. Els canvis en els hàbits de compra, l'accés a una varietat de béns de tot el món cada vegada més àmplia, o l'ús generalitzat de productes d'usar i llençar, són factors que han modificat el nostre comportament a l'hora de consumir i que expliquen aquest augment.

Tanmateix, tenir més qualitat de vida no implica necessàriament generar més residus. És possible consumir productes més baixos en residus que no afecten la nostra comoditat i que, a més, ens permeten estalviar diners. Només cal un petit canvi de mentalitat a l'hora d'omplir la cistella.

Tenir en compte, quan comprem, la quantitat de residu que hi ha en cada producte és una bona manera de prevenir. Fomentar el consum immaterial -com, per exemple, regalar temps lliure o unes entrades de teatre-, una altra. A la llar es prenen la majoria de les decisions referents als hàbits de consum, els quals tenen una relació directa amb la producció de residus. Per això, qualsevol decisió que es prengui i que es faci extensiva a tots els habitatges pot tenir una gran repercussió en el volum final de residus. Només cal una mica de voluntat, unes dosis de compromís i coneixement suficient sobre quins hàbits podem canviar i quins avantatges individuals i col·lectives ens portaran a generar menys residus i a un estalvi econòmic.

Consells pràctics per a un correcte reciclatge

Respecte d'això, es poden tenir en compte alguns consells pràctics:

- Comprar productes en envasos grans o familiars (sabons, xampús, gels, sucs), perquè la quantitat de residu per quantitat de producte és inferior. Consumir envasos grans de sucs en lloc de petits pot suposar un estalvi de fins a 6 kg de residus per llar l'any, i uns 100 euros anuals. En el cas dels envasos grans de xampú, s'estalvien fins a 650 grams anuals de residus per llar, i uns 90 euros anuals.

- Utilitzar, quan sigui possible, la versió reutilitzable o recarregable de determinats productes: bosses de compra, piles, bolquers, copes menstruals, bolígrafs o tòners, per exemple.

- Optar per productes en envasos que es puguin retornar o reutilitzar diverses vegades, com ampolles de vidre.

- Allargar la vida útil de tots els béns que consumim: reparar en lloc de llençar.

- Afavorir els mercats de segona mà i d'intercanvi: roba, mobles o llibres.

- Triar els punts de venda que ofereixen la venda a granel.

- Comprar la fruita i hortalisses a granel portant la cistella o la borsa des de casa.

- Comprar el peix, la carn i els embotits portant la carmanyola de casa.

- Reduir el consum d'aliments frescos envasats en safates o embolcalls d'un sol ús. La diferència entre comprar els aliments envasats en safates i comprar-los a granel pot reduir els residus anuals d'una llar en 43 kg, i representar un estalvi d'uns 144 euros anuals.

- Comprar productes en envasos que siguin fàcils de reciclar, com el vidre o el cartró.

- Comprar productes fabricats amb peces reciclables. Consumir productes reciclats, com el paper higiènic o alguns consumibles d'oficina, pot suposar un estalvi econòmic de fins el 10% respecte els seus equivalents verges, i un estalvi evident de recursos naturals.

- Separar els residus de manera selectiva: vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica (usant bossa compostable).

- Portar a la deixalleria els residus que no es poden llençar als contenidors de recollida selectiva, com els residus d'aparells elèctrics i electrònics.

- Portar les piles gastades a la deixalleria en la recollida o el punt de venda quan comprem de noves.

Dades sobre la producció de residus

D'altra banda, segons les últimes dades estadístiques oficials de residus municipals corresponents a l'any 2010, a Catalunya es van generar un total de 4.192.190 tones, que equival a una ràtio d'1, 53 kg / hab / dia. Respecte a les dades de l'any 2009, es manté la tendència a l'estabilització, ja que la ràtio va ser llavors d'1, 54 kg / hab / dia. D'acord amb aquestes dades, és possible assolir l'objectiu de prevenció del programa de gestió residus municipals, que preveu una reducció de la ràtio del 10% respecte dels valors de l'any 2006, que se situaven en 1,64 kg / hab / dia , i que al 2012 s'han de situar en 1,47 kg / hab / dia.

Pel que fa a la recollida selectiva total, l'any 2010 es van recollir un total de 1.700.900 tones de residus de forma diferenciada. Això suposa un increment del 8% respecte l'any 2009, en què es van recollir un total d'1.575.716 tones. Expressat en percentatge, l'índex de recollida selectiva se situa en 40,57% del total de residus generats (37,53% l'any 2009), i per tant, la tendència de la recollida selectiva de residus segueix a l'alça.

Aquests valors corresponen al que s'anomena recollida selectiva bruta, que engloba tots aquells residus recollits mitjançant els sistemes que disposen els municipis per a la recollida selectiva. Inclou, per tant, els impropis, és a dir, aquells residus que trobem a cadascun dels sistemes de recollida però que no corresponen a la fracció principal demanada.

Per fraccions, la recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de petites dimensions) s'ha incrementat un 20,3% respecte de l'any anterior, i és la fracció que ha experimentat un creixement més elevat. Al 2010 s'han recollit 410.011 tones de matèria orgànica, i aquesta recollida selectiva estava desplegada en un total de 703 municipis a finals de l'any 2010.

Pel que fa a la recollida selectiva del paper i cartró, s'han recollit 454.889 tones, cosa que suposa un augment del 6,29% respecte al'any 2009. En el cas del vidre, la quantitat total recollida en l'any 2010 és de 187.038 tones, el que suposa una lleugera disminució, en concret del 2,41%, respecte de l'any anterior. Pel que fa als envasos lleugers (plàstics, llaunes i brics), s'han recollit 136.602 tones, i s'ha incrementat un 7,03% respecte de l'any 2009.

En la resta de fraccions recollides selectivament, en l'exercici 2010 per primer cop s'ha indicat de forma diferenciada la recollida selectiva de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), ja que és una fracció creixent, a la qual s'aplica el principi de la responsabilitat del productor a través dels sistemes integrats de gestió. Aquests residus engloben fraccions com neveres, fluorescents, màquines de rentar, ordinadors, impressores o petits electrodomèstics, la recollida de les quals es pot efectuar a través de les deixalleries, o bé per circuits de retorn a la botiga en comprar un aparell nou. La recollida selectiva ha suposat un total de 19.728 tones, amb un increment del 65,32% respecte dels valors del 2009.

Sobre la resta de residus aportats a les deixalleries (residus especials en petites quantitats, runes d'obra menor, ferralla, oli vegetal, oli mineral, etc.), al 2010 s'han rebut un total de 175.980 tones en aquestes instal·lacions, cosa que representa un increment del 11,34% respecte del 2009.

A nivell territorial, la comarca amb l'índex de recollida selectiva bruta total més alt de Catalunya és Osona, que se situa en 55,10% (gairebé 15 punts per sobre de la ràtio mitjana de Catalunya), mentre que en darrer terme hi ha la comarca de l'Anoia, amb una recollida selectiva bruta total del 19,67%.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat