Publicitat
Monogràfics · 17 de Juny de 2019. 12:59h.

"La Caixa" ha dedicat més de 5.000 milions d'euros a acció social en els últims deu anys

"La Caixa" ha comptat amb un pressupost de 5.030 milions d'euros per acció social, cultural i científica entre 2009 i 2018. Aquesta quantitat, invertida durant l'etapa d'Isidre Fainé com a màxim responsable de l'entitat, duplica el pressupost dedicat a acció social en la dècada precedent, el període comprès entre 1999-2008, en què la dotació de la Fundació va ascendir a 2.400 milions d'euros.

L'atenció a les necessitats socials ha estat la gran prioritat en els últims deu anys, fins al punt que 3.200 milions, del total de 5.030 milions, s'han destinat específicament a crear oportunitats per als col·lectius més vulnerables.

Entre 2008 i 2016, i malgrat la crisi, l'entitat va mantenir una dotació anual de 500 milions d'euros. Des 2017, coincidint amb la desconsolidació de CaixaBank, aquesta inclús ha augmentat fins a arribar als 545 milions d'euros en aquest exercici 2019.

La prioritat, sota el principi de subsidiarietat, ha estat donar resposta als reptes socials més urgents, com la lluita contra la pobresa i l'exclusió, el foment de l'ocupació, l'atenció a persones amb malalties avançades i la plena integració de les persones grans en la societat. Mantenir l'excel·lència en cultura i el suport a la investigació mèdica són altres dels grans objectius emmarcats en el Pla Estratègic actual, el lema és Canviem presents, vam construir futurs.

«Els últims deu anys han estat marcats per una crisi severa de la qual encara ens ressentim com a societat, especialment els col·lectius més vulnerables. Conscient d'aquesta conjuntura, "la Caixa" ha multiplicat els recursos destinats a complir amb el seu compromís social, la finalitat última de l'entitat, contribuint a pal·liar aquestes situacions », explica Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària" la Caixa ".

En aquest sentit, a finals de 2018, la Fundació va recuperar la seva denominació original, "la Caixa", per reivindicar els valors que van donar origen a l'entitat el 1904. «El llegat del nostre fundador, Francesc Moragas, roman més viu que mai. Els seus valors de confiança i compromís social es mantenen inalterables, continuen guiant-nos avui i ho faran, sense cap mena de dubte, en els pròxims anys », destaca Fainé.

cxb2.jpg

Fites del Pla Estratègic 2016-2019

Al marge de l'increment pressupostari d'aquests últims anys, el Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària "la Caixa", presidida per Isidre Fainé, i dirigida per Jaume Giró, s'ha significat per la consecució, entre d'altres, dels següents fites rellevants:

  • Una millora substancial de la ràtio d'eficiència, reduint el pes dels costos administratius i de gestió des del 16% de l'any 2014 fins al 10% en l'actualitat. Aquesta reducció ha permès alliberar recursos i incrementar la inversió en acció social directa.

  • Una concentració de l'activitat al voltant de les línies d'actuació prioritàries, reduint a 16 la cartera de programes, apostant per la seva vocació transformadora i sistematitzant el mesurament i avaluació dels mateixos.

  • Una decidida aposta pel suport a la investigació biomèdica, multiplicant els recursos de suport a la mateixa des dels 30 milions d'euros del primer any del pla, 2016, fins als 90 milions de l'exercici en curs.

  • El manteniment de l'excel·lència en la divulgació de la cultura i de la ciència, amb l'obertura de nous centres culturals com CaixaForum Sevilla, l'inici del projecte CaixaForum València i l'increment sostingut de visitants a les exposicions i propostes de l'entitat fins als 6 , 9 milions de 2018.

  • El desplegament de l'activitat social a Portugal, com a conseqüència de l'adquisició per part de CaixaBank del Banc Portuguès do Investimento (BPI).

 

Acció social transformadora

Durant l'última dècada, les línies de treball prioritàries de "la Caixa" a nivell social s'han materialitzat en el desenvolupament dels següents projectes, plenament consolidats i de contrastat impacte:

  • Amb més de deu anys de trajectòria, el programa CaixaProinfància, adreçat a l'atenció a llars amb nens i joves en risc o situació d'exclusió, ha arribat a més de 300.000 menors de 0 a 18 anys, el que es tradueix en una inversió que supera els 600 milions d'euros.

  • Centrat, des de 2006, a promoure la contractació de col·lectius vulnerables, el programa Incorpora s'ha convertit en un referent en integració laboral a Espanya. Entre 2008 i 2018, s'han facilitat més de 200.000 llocs de treball a persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, víctimes de la violència de gènere, joves en risc d'exclusió i exreclusos, entre altres col·lectius.

  • El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades complementa l'actuació dels sistemes públics de salut en l'àmbit de les cures pal·liatives. El projecte ofereix assistència psicosocial i espiritual a persones que es troben en el final de la seva vida, així com als seus familiars. La iniciativa, que es desenvolupa des de 2008, ha atès més de 150.000 pacients i més de 200.000 familiars a través de 138 hospitals i 133 àrees domiciliàries.

  • El centenari Programa de Gent Gran, que es remunta als orígens de "la Caixa", compta anualment amb prop de 800.000 participants en més de 16.000 activitats. Aquestes actuacions tenen com a finalitat fomentar l'envelliment actiu, la participació social i el respecte i la dignitat del col·lectiu.

A l'eix cultural, "la Caixa" ha intensificat la seva activitat per complementar l'acció pública i privada. Amb la premissa de mantenir els nivells d'excel·lència, s'ha posat en marxa un nou CaixaForum a Sevilla i s'està construint un altre a València, a l'edifici Àgora de la Ciutat dels Arts i els Ciències. A més, en aquests anys s'ha ampliat el programa d'exposicions itinerants, el que ha permès portar la cultura a tots els racons del país.

Respecte a l'àmbit científic, s'ha donat suport a centres de recerca, universitats i investigadors espanyols, incrementant significativament el pressupost destinat a aquesta àrea, fins arribar a una inversió de 90 milions d'euros anuals. L'objectiu últim és combatre les malalties més greus i esteses.

Això es concreta en col·laboracions de primer nivell, com les aliances amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); la Fundació Pasqual Maragall; el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST); l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa; el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC); el Centre de Medicina Fetal de l'Hospital Clínic - Sant Joan de Déu; la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), entre d'altres.

cxb3.jpg

Un compromís centenari

La Fundació Bancària, amb actius amb un valor brut de 23.000 milions d'euros, gestiona de forma directa l'Obra Social, senyal d'identitat de "la Caixa" des de la seva creació el 1904.

La Fundació agrupa a CriteriaCaixa les inversions i participacions accionarials (CaixaBank, Naturgy, Telefónica, Cellnex, Saba ...), els dividends nodreixen l'Obra Social. Per tant, la Fundació concentra els tres pilars històrics d'actuació de "la Caixa": el social, el bancari i l'empresarial.

Anualment, l'entitat impulsa 50.000 iniciatives que arriben avui a prop de 15 milions de beneficiaris. La seva finalitat última és contribuir a la construcció d'una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més les necessiten.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat