Publicitat
Monogràfics · 11 de Desembre de 2020. 12:21h.

La Fundació ”la Caixa” atorga 1,5 milions d’euros a investigacions socials d’excel·lència

La Fundació ”la Caixa” ha destinat 1,5 milions  d’euros  al  finançament  de  15  projectes  de  recerca  social  que ajudaran  a comprendre  els  reptes  presents  i  futurs  que  afronta  la  nostra societat. A més, gràcies a l’acord de matching fund amb la Fundação para a Ciência  e  a  Tecnologia  (FCT), aquest  organisme  finançarà  un  projecte addicional a Portugal. Dins d’aquesta segona Convocatòria de Recerca Social, l’entitat  impulsarà  cinc  projectes  que  analitzaran  les  implicacions  socials, econòmiques i sanitàries de l’actual pandèmia per coronavirus.

Uns  altres  dels  temes  que  s’analitzaran  en  profunditat  gràcies  a  aquestes ajudes són canvi climàtic, pobresa energètica, violència de gènere, assetjament laboral, ús de la realitat virtual en pacients amb diabetis mellitus de tipus 2, baixes emissions, cures pal·liatives, educació professional dual i pobresa.

penas3.jpg Les propostes seleccionades, escollides entre 768 candidatures, reben una dotació  de  fins  a  100.000  euros  cadascuna  i  es  desenvoluparan  en 12 universitats i  centres  de  recerca  espanyols  i  2  de  portuguesos  durant  un període màxim de 24 mesos. Totes es fonamenten en dades quantitatives que, per mitjà d’un enfocament original i innovador, proporcionen coneixement sobre els fenòmens socials actualment més rellevants.

Els projectes seleccionats es divulgaran a l’Observatori Social de ”la Caixa”, iniciativa per a l’estudi de la realitat social i de nous corrents socials que poden marcar el nostre futur.

A  la  convocatòria  s’hi  han  pogut  presentar  investigadors  en  actiu  que desenvolupen la seva feina en universitats i centres de recerca públics i privats amb seu a Espanya i Portugal.

Per a aquesta convocatòria es va dissenyar un procés de selecció cec fins a l’última fase que garantia un accés i una  avaluació tan equitatius com fos possible. Així mateix, el procés de selecció propugnava un ferm compromís social,  ja  que,  en  conjunt,  un  terç  dels  avaluadors procedien  de  sectors professionals  —la majoria, del tercer sector— i de l’Administració pública. La finalitat era seleccionar i portar a terme recerques estretament vinculades als problemes socials actuals i la manera d’abordar-los des d’un punt de vista pràctic.

A  continuació  s’ofereixen  alguns  detalls  dels  projectes  seleccionats  en  la segona convocatòria:

 • Canvi climàtic i reptes econòmics de la societat espanyola (CC-ECHASS)

 • Mapatge  i  elaboració  de  solucions  rendibles  per  abordar  la  pobresa energètica (EnePoMAP)

 • Detecció de la violència de gènere des de la perspectiva dels menors (WeAreHere)

 • Anàlisi  estadística  avançada  per  mesurar  i  prevenir  l’assetjament  i  el ciberassetjament laboral (PREVENT-US)

 • Comprendre els determinants socials espaciotemporals de la salut per millorar el modelatge basat en agents dels brots recurrents de COVID-19 (COVID-SHINE)

 • La recuperació econòmica després de la COVID-19: desigualtat, consum, destí de l’economia espanyola (ERACOVID19)

 • Un   sistema   intel·ligent   per   estudiar   l’impacte   social,   conductual   i emocional de la COVID-19 (POSTCOVID-AI)

 • Canvis cerebrals estructurals i funcionals com a indicador de l’eficàcia de l’entrenament cognitiu mitjançant realitat virtual en pacients ancians amb diabetis mellitus de tipus 2 (VIRCODE)

 • Els efectes del brot de COVID-19 en la democràcia (COVIDEMO)

 • Els   impactes   socioeconòmics   de   les   zones   de   baixes   emissions (URBAN_SKIES)

 • Avaluació de la implementació del programa de voluntariat tecnològic en serveis de cures pal·liatives (ITV-Pal)

 • El mercat laboral torna a l’educació professional dual (FPDUALCAT)

 • Ús de microsimulacions per a l’anàlisi de la pobresa multidimensional (SIMPOV)

 • Cohort   de   COVID-19   a   Espanya:   dinàmica   social,   salut   mental   i desigualtats (CONTENT)

 • Determinants motivacionals de l’ús habitual del condó (Prevent2Protect)

 • Ciutadans «vigilants» contra l’odi: Com es pot contrarestar l’apatia dels espectadors i augmentar el compromís dels ciutadans contra el discurs d’odi en línia? (VigilHate)

https-prensa.fundacionlacaixa.orgwp-contentuploads202011img-007327-022.jpg

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat