Publicitat
Monogràfics · 7 d'Abril de 2020. 11:42h.

La Fundació ”la Caixa” destina 1,5 milions d’euros a la convocatòria per a projectes d’innovació vinculats al coronavirus

L’actual pandèmia de coronavirus, que està comportant mesures de contenció a escala mundial amb grans repercussions sanitàries i socials, afecta ja 183 països i més d’1.275.000 de persones, i ha causat 69.513 morts al món, segons dades de la Johns Hopkins University. Per tal de revertir la situació i buscar noves vies per fer front a aquesta pandèmia i altres de futures, la Fundació ”la Caixa” destina fins a 1,5 milions d’euros a la nova convocatòria exprés del programa CaixaImpulse, dirigida exclusivament a projectes vinculats a la COVID-19.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha explicat: «Tots hem de contribuir a buscar solucions per fer front a la crisi sanitària i social generada  per  la  pandèmia  del  coronavirus.  Amb  iniciatives  com  aquesta, reafirmem una vegada més el nostre compromís amb la recerca biomèdica per poder donar resposta a situacions d’emergència, com la que ara mateix vivim».

Convocatòria CaixaImpulse COVID-19, oberta fins al 15 d’abril

CaixaImpulse COVID-19, que es va posar en marxa fa més d’una setmana, ja ha despertat un gran interès per part de la comunitat científica. Els centres de recerca, hospitals, universitats i fundacions d’Espanya i Portugal interessats a participar-hi poden presentar les seves propostes fins al 15 d’abril.

A causa del caràcter excepcional d’aquesta convocatòria, només s’accepten projectes clínics  i  translacionals (iniciatives  que  puguin  ser  aplicades  en benefici de la societat) que incloguin tecnologies clarament enfocades a trobar solucions per a la malaltia de la COVID-19. Els projectes, però, han de mostrar resultats preliminars d’activitats de validació prèvies, o prou evidència científica de la capacitat de translació.

Les recerques que s’hi presentin poden incloure plans i eines de prevenció, desplegament d’eines de diagnòstic o detecció precoç, desenvolupament de noves  teràpies  o  reposicionament  de  tractaments  específics,  així  com  el desenvolupament  de  models  de  predicció  o  estratègies  de  gestió d’emergències, entre d’altres.

Un cop seleccionats els projectes, es posarà a la seva disposició els recursos d’acompanyament especialitzat, amb accés a mentors i experts, que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de les iniciatives, així com suport financer. Aquest ajut econòmic podria ser de fins 300.000 euros. El nombre de projectes finançats, serà d’entre tres i cinc, i s’establirà tenint en consideració els criteris dels avaluadors i l’excel·lència dels projectes.

corona2a.jpg

Un procés d’avaluació en dues etapes i una ràpida resolució

Els projectes presentats iniciaran un procés de selecció que consta de dues fases. A la primera, es fa una preselecció de sol·licituds basada en una carta d’intenció. Les iniciatives han de presentar, a la segona fase, una proposta més extensa del projecte, que defensaran en una entrevista presencial amb un panel d’experts internacionals de diferents àmbits relacionats amb la pandèmia. Per  tal  de  poder  posar  en  marxa  al  més  aviat  possible  les  propostes, la convocatòria es resoldrà a mitjan maig.

Els criteris que es tindran en compte a l’hora d’avaluar les propostes són els següents:

- La implementació i l’equip. Es valorarà la viabilitat per portar a terme el projecte,  considerant  l’alineament  dels  objectius  amb  les  fites proposades i la complementarietat de l’equip.
- El  pla  de  desenvolupament.  Es  tindrà  en  compte  si  la  proposta contribueix a complir el full de ruta general del projecte.
- El  potencial  de  transferència. S’analitzarà  fins  a  quin  punt  el desenvolupament  del  projecte  i  les  fites  proposades han  estat correctament dimensionats.
- L’impacte  social. S’examinarà  la  consideració  de  la  responsabilitat social en la concepció, el disseny i el desenvolupament dels resultats del projecte.

La Fundació ”la Caixa”, amb la salut global

L’aposta decidida per la recerca és un tret distintiu de la Fundació ”la Caixa”. En aquest sentit, destaca d’una manera molt substancial l’impuls de centres de recerca de referència internacional que treballen en la investigació contra la COVID-19, com l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i IrsiCaixa. Els seus equips, amb els quals la Fundació ”la Caixa” manté una col·laboració estable des de fa anys, aborden diferents línies de recerca per lluitar contra el virus, centrades tant en la vacuna com en nous medicaments.

A més, en el camp de les convocatòries, la Fundació ”la Caixa”, juntament amb tres  fundacions  privades,  independents  i  referents  d’Europa —la  Wellcome Trust (Regne Unit), la Fundació Volkswagen (Alemanya) i la Fundació Novo Nordisk (Dinamarca)—, ha posat en marxa una convocatòria global per a la investigació  en  medicina  i  salut  global. L’objectiu  és  donar  suport  a  la investigació interdisciplinària sobre la manera com la mobilitat mundial influeix en la salut general. Iniciatives com aquesta serviran, també, per poder donar resposta a possibles escenaris de crisi com el generat per la COVID-19.

corona3a.jpg

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat