Monogràfics · 10 de Juliol de 2022. 00:12h.

La Fundació ”la Caixa” impulsa noves activitats d’estiu per empoderar més de 9.000 menors en situació de vulnerabilitat a Catalunya

L’oci educatiu com a eina per fomentar la igualtat i trencar el cercle de la pobresa. Amb aquest objectiu, el programa CaixaProinfància, de la Fundació ”la Caixa”, posa en marxa aquest estiu nous campaments, colònies urbanes i centres oberts. Es preveu que a Catalunya hi participin més de 9.000 infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa o exclusió.

A través d’aquestes experiències, menors que viuen en llars amb dificultats econòmiques i socials poden desenvolupar eines personals beneficioses per al seu èxit educatiu. Amb una dotació de prop de tres milions d’euros, les activitats són dutes a terme per més d’un centenar d’entitats socials de Catalunya vinculades al programa CaixaProinfància.

A Barcelona, es calcula que més de 8.000 menors s’adheriran a les activitats d’oci educatiu que faciliten 92 entitats, amb un pressupost de més de 2,5 milions d’euros. En el global d’Espanya, més de 28.000 infants i adolescents hi participaran de la mà de més de 320 entitats i amb una dotació de més de 8 milions d’euros.

S’estima que més de tres quatres parts dels aprenentatges adquirits d’una persona adulta provenen de fora del sistema educatiu, és a dir, sorgeixen a través de l’educació «no formal» (referida a qualsevol acció educativa estructurada no escolar) i «informal» (en referència a la influència que exerceix la immersió en un entorn o ambient social). Per això, el programa CaixaProinfància promou l’accés a activitats educatives de qualitat en el temps lliure com a motor de canvi i mecanismes d’empoderament entre els menors.

A més, com comenta el director general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón: «Per a molts infants, aquestes activitats es converteixen en les seves úniques vacances d’estiu.» Per això, és imprescindible aconseguir que l’experiència sigui enriquidora i permeti que desenvolupin les seves capacitats i la seva confiança, que es puguin obrir a noves possibilitats i connexions, i així trencar el cercle de la pobresa».

Alineades amb les competències globals recollides per la UNESCO, aquestes activitats aprofundeixen diferents temàtiques: esportives i psicomotores, artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives. D’aquesta manera, infants i adolescents accedeixen als beneficis que comporten aquestes experiències, cosa que contribueix al seu desenvolupament personal, educatiu, social i cultural. En aquest sentit, els participants aconsegueixen integrar valors com ara la maduresa, la creativitat, la curiositat, la confiança, l’autoestima, l’empatia, la solidaritat, la gestió emocional i el sentiment de comunitat, entre d’altres.

L’impacte de l’oci en l’àmbit educatiu

Segons les últimes investigacions de l'Observatori CaixaProinfància ?Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa?, l’accés a activitats educatives de qualitat en el temps lliure incideix en els resultats escolars i és reconegut com un factor condicionant molt important de l’èxit educatiu. La situació de pobresa, associada a un conjunt de necessitats educatives dins i fora de

l’escola, té un reflex en el rendiment acadèmic, la integració social i el desplegament de les competències personals.

En aquest sentit, els infants i adolescents que viuen en contextos de vulnerabilitat tenen una dificultat més gran per aconseguir l’èxit educatiu, cosa que comporta, a més, més dificultats per a la construcció del jo.

Segons les dades estadístiques d’Eurostat sobre la situació dels infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social, la taxa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) s’ha reduït a Europa des del 2015 fins al 2021 del 27,5 % al 24,2 %. Tanmateix, a Espanya ha augmentat fins a nivells per damunt del 33 % i, amb més de 2,3 milions de menors, es converteix en la franja d’edat amb un percentatge més gran de població afectada.

«L’accés a l’escola és un dret universal garantit, però l’accés a les activitats de temps lliure no és igual per a tothom. Per assolir l’èxit educatiu, és tan important una bona integració escolar com el fet de tenir accés a experiències educatives positives fora de l’escola. El temps lliure és, de fet, un espai de normalització extraordinari, i participar en aquestes activitats té com a resultat més benestar i equitat», sosté el pedagog Jordi Longás, membre de la Direcció Científica de l’Observatori CaixaProinfància —Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa—.

Les tres modalitats d’activitat de temps lliure que ofereix CaixaProinfància es complementen entre elles, de manera que cada persona pot participar en més d’una:

Centres oberts

Es caracteritzen perquè ofereixen un servei diari durant tot el curs, fora de l’horari escolar, i també poden incloure activitats de cap de setmana. Disposen d’un projecte educatiu propi i d’una programació anual.

Colònies urbanes

Es desenvolupen intensivament en períodes de vacances. Disposen d’un projecte educatiu propi i poden incorporar activitats regulars de suport a la realització de tasques escolars o reforç educatiu.

Campaments

Desenvolupen activitats intensives en períodes de vacances que impliquen el desplaçament a un lloc diferent de la residència habitual, generalment, en contacte amb la natura.

CAMPAMENTS CONNECTADES

Un quadern interactiu per divertir-se i créixer

El programa CaixaProinfància comparteix, a més, amb les entitats socials amb les quals col·labora un quadern interactiu amb jocs que permeten connectar la diversió amb valors com l’empatia, la solidaritat, l’altruisme o el treball en equip. Aquesta acció s’emmarca dins de Campaments connectades, iniciativa que ofereix activitats digitals que se sumen a les dutes a terme presencialment per les mateixes entitats i que permeten treballar continguts educatius, com també recursos per reconèixer, expressar i gestionar emocions.

Els cinc jocs que es poden treballar en obert són: Coneguem-nos, un joc per fomentar l’interès i la curiositat per conèixer els altres amb només una pilota; Intercanvi de talents, activitat basada en l’altruisme per potenciar l’autoestima, en què els participants han de deixar una nota amb un missatge al mur i dedicar 20 minuts a explicar-ho a qui l’hi demani; Pica la mamba, un viatge fins a Egipte per anticipar-se en equip als moviments d’una serp que, per poder créixer, s’anirà menjant els participants d’un en un; Estop! (Atinselea), per estimular l’agilitat i la velocitat de processament mental, un joc tradicional romanès molt semblant al de tocar i parar, però amb una variant: hi ha una paraula que pot salvar; Mans encreuades, una activitat de coordinació i concentració en què cal seguir el corrent fins que canvia de sentit.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat