Publicitat
Monogràfics · 6 d'Octubre de 2020. 15:14h.

La gestió integrada de les infraestructures de gas i electricitat a Espanya permetria al 2050 estalvis de més de 2.000 M € anuals

La integració de les infraestructures de gas i electricitat, coneguda com a sector coupling, pot generar uns estalvis mínims de 2.000 milions d'euros anuals a Espanya en un escenari d'emissions netes nul·les en 2050. Aquests càlculs formen part d'un estudi realitzat per la consultora especialitzada en temes energètics Frontier Economics i la universitat alemanya d'Aachen, i publicat per la Fundació Naturgy.

L'informe posiciona a el sector coupling com la millor opció per descarbonitzar sectors la electrificació no és viable, garantir el subministrament energètic i contribuir a una economia verda en el marc de el Pacte Verd Europeu i els objectius de descarbonització el 2050.

Els estalvis de costos estimats en l'estudi es poden considerar conservadors, ja que no tenen en compte sectors la electrificació tindria un cost "significativament més car", com els processos industrials a elevades temperatures, i el transport marítim i aeri. "El resultat és que l'ús continuat de la infraestructura gasista estalvia 2.037.000 a l'any en comparació amb un escenari en el qual aquesta infraestructura deixa d'emprar-", afirma Fernando Barrera, director d'Energia de Frontier Economics Madrid.

Segons els càlculs que recull l'informe, aquests estalvis nets anuals provenen de:

  • ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753 millones de euros;
  • ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones de euros;
  • coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que ascienden a 223 millones de euros;
  • coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.

                                                       

L'informe sosté que "un món elèctric suposa un gran canvi respecte a la situació actual, en la que menys d'un 25% de les necessitats energètiques es satisfan amb electricitat". Si s'opta per electrificar les necessitats de calefacció de les llars, serveis i indústria, l'estacionalitat de la demanda de calor que avui dia suporten els combustibles tèrmics (gas natural, butà, biomassa) hauria de ser coberta pel sector elèctric.

"Aquesta estacionalitat és molt costosa cobrir-la amb l'electricitat, les xarxes requeririen elevades inversions per donar resposta a la demanda, alhora que es desaprofiten les inversions ja realitzades en la infraestructura gasista, amb una capacitat molt superior per transportar energia", segons Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid.

"Per això, es fa imprescindible l'ús de la capacitat d'sistema gasista i dels gasos renovables, que podrien produir-se amb els excedents d'electricitat a les estacions més càlides i ser després emprats per generar electricitat a les estacions fredes", explica González, gestionant així els pics de producció renovable.  

Cap a una economia verda

A més d'aquests estalvis, la integració de les xarxes de gas i electricitat també fa possible descarbonitzar sectors la electrificació és inviable a la pràctica amb la tecnologia actual, com són l'aviació i el transport marítim, o el cas de la indústria que requereix de processos a altes temperatures.

"El paper de l'gas, que en l'actualitat suposa el 40% de l'consum energètic de la indústria a Espanya, és fonamental en un món descarbonitzat, especialment si tenim en compte que un altre 20% de l'consum correspon a productes petrolífers i carbó que, per l'elevada contaminació que generen, hauran de desaparèixer ", segons els autors de l'estudi.

La garantia de subministrament és un altre dels avantatges d'aquesta integració, ja que permet reduir la dependència exterior gràcies a l'aprofitament de l'energia renovable ia la gran capacitat d'emmagatzematge de sistema gasista, "que ajuda a balancejar l'estacionalitat de la demanda ia fer front a situacions imprevistes d'escassetat d'energia a un cost més reduït que en el sector elèctric, en el qual cal construir capacitat de generació o emmagatzematge excedentària a un cost significativament més gran ".

I pel que fa a motor d'una futura economia verda, Barrera sosté que "l'elevat potencial renovable d'Espanya, unit a la nostra avantatge competitiu en costos per l'abundant recurs solar i la quantitat d'embassaments, fa possible el desenvolupament d'una indústria de gasos renovables amb un potencial exportador i de generació d'ocupació ".

"Un estudi de la Comissió Europea situa el nostre país com el major productor de gasos renovables d'Europa en el futur, un potencial que podria ser aprofitat per desenvolupar una indústria amb vistes a crear nous models de negoci, a la reactivació de l'economia després del Covid-19 i com una oportunitat per a la inversió i per a l'ocupació, com ha fet ja el govern de Portugal ", explica Barrera.

Fundación Naturgy

Aquest nou informe forma part de les activitats que la Fundació Naturgy realitza sobre temàtiques relacionades amb l'energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l'objectiu fonamental de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible. La Fundació, creada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d'acció social, tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

 

 

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 pepe, andorra, 07/10/2020 - 17:47

en resumen, q lo mejor es q una sola empresa lo gestione todo para asi ahorrarse costes y ademas, controlar le mercado, como lo del agua y rajoy como garantia de bankia, pues discrepo profundamente, q existan multiples redes gestionadas por diferentes operadores, es lo mejor, mas competencias, mas I.D, menores precios...No, lo q usted dice no.