Monogràfics · 22 d'Abril de 2022. 19:39h.

La implicació del sector privat és el gran repte de la recerca i la innovació a Espanya

La limitada implicació del sector privat en la recerca continua sent un repte a Espanya, com ho són també les precàries condicions de treball dels investigadors i la falta d’oportunitats laborals en l’àmbit empresarial. Aquesta és una de les conclusions principals de l’estudi «Recursos humans per a la recerca a Espanya i Portugal», a càrrec dels investigadors Laura Cruz Castro i Luis Sanz Menéndez (CSIC), Tiago Santos Pereira (Universidade de Coimbra) i Cláudia Sarrico (Universidade do Minho). L’estudi forma part del dossier Recerca i innovació a Espanya i Portugal, de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”.

Segons aquest informe sobre recursos humans per a la recerca, tot i les millores experimentades en el nombre total d’investigadors al país, la participació d’Espanya en el total d’investigadors de la UE-27 ha disminuït aquests darrers deu anys.

El repte principal consisteix a augmentar el nombre d’investigadors que treballen en el sector privat, atès que la R+D en l’empresa impulsa la innovació. Les despeses del sector privat en R+D i la contractació d’investigadors en el món de l’empresa estan interrelacionats i depenen de les estructures industrials de cada país. En aquest sentit, Espanya està quedant endarrerida respecte dels seus socis europeus, ja que la majoria d’investigadors encara treballen en el sector públic.

Això s’explica perquè, tradicionalment, el sector públic de la recerca s’ha caracteritzat per unes condicions laborals més estables. Tanmateix, la precarietat creixent dels llocs de treball per a investigadors postdoctorals en el món acadèmic implica que les oportunitats fora d’aquest àmbit poden brindar millors perspectives. A més, les dones es veuen desproporcionadament afectades per aquestes condicions i moltes abandonen en darrer terme el món acadèmic.

Desequilibris entre l’oferta i la demanda

El desafiament d’incrementar el nombre d’investigadors empleats en el sector privat és evident en constatar que la inversió empresarial en R+D (BERD) com a percentatge del PIB a Espanya equival aproximadament a la meitat de la mitjana de la UE-27. I encara més quan es comprova que la mitjana de la UE- 27, que representa l’1,67 % del PIB, és molt inferior a la dels competidors principals d’Europa, com els Estats Units (2,05 %) i el Japó (2,60 %).

Tot això revela la importància de reforçar les polítiques centrades en la demanda per millorar la base de coneixements de l’economia. Això és especialment important si es considera en paral·lel als resultats de la formació superior (graduats i doctorats), en la qual Espanya ha millorat de manera significativa. Malgrat això, hi ha el risc que els desequilibris entre l’oferta i la demanda d’investigadors obliguin els treballadors d’alta qualificació a emigrar si no aconsegueixen trobar oportunitats de desenvolupament professional al seu país.

Aquest fenomen ja es va produir, en part, després de la crisi financera mundial del 2008. Les polítiques de recuperació després de la pandèmia de COVID- 19, que també ha afectat el sistema de recerca i innovació, constituiran una oportunitat excel·lent per millorar la demanda de recursos humans en ciència i tecnologia. Aquestes polítiques són fonamentals per garantir que Espanya no s’hagi d’enfrontar contínuament a la fuga de cervells.

Els vincles entre ciència i empresa

El dossier Recerca i innovació en Espanya i Portugal, de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, inclou un segon estudi titulat «Els vincles ciència- empresa a Espanya i Portugal: un potencial d’innovació sense explotar?», elaborat per Manuel Mira Godinho i Joana Mendonça (Universidade de Lisboa), José Guimón (Universitat Autònoma de Madrid) i Catalina Martínez (IPP-CSIC). Aquest informe evidencia que els vincles entre ciència i empresa a Espanya són més dèbils que en altres economies més avançades de la Unió Europea.

Una manera de mesurar l’impacte previst de la recerca acadèmica en la innovació és analitzar les patents generades per universitats i organismes públics de recerca.

Cal dir que, a Espanya, la proporció de patents generades pel sector empresarial és inferior a la mitjana europea.

A més, Espanya ha d’afrontar el repte de la limitada ocupabilitat dels doctorats en el sector privat, ja que menys del 6 % d’aquests treballen en empreses privades.

A tall de conclusió, l’estudi destaca que, els anys vinents, la col·laboració entre ciència i empresa, i les associacions publicoprivades seran crucials perquè Espanya pugui absorbir de manera eficient els nous fluxos de finançament europeus que estaran disponibles en el marc del pla de recuperació per a Europa NextGenerationEU, de la Comissió Europea.

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

La voluntat de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és aportar diagnòstics sobre la realitat social en les àrees de coneixement relacionades amb els grans àmbits d’actuació de la Fundació ”la Caixa”: social, educatiu, cultural i de recerca.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat