Monogràfics · 15 de Març de 2022. 17:54h.

La Junta General de Naturgy avala els resultats de l'exercici i ratifica els canvis al Consell d'Administració

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, va presidir la Junta General Ordinària d'Accionistes de la companyia, que va tenir lloc avui a Madrid i es va fer en format híbrid (presencial i telemàtica). Els accionistes van aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, en què es van complir les previsions de resultats malgrat un entorn energètic volàtil.

Naturgy va tancar l'exercici complint totes les previsions, que encara no arriben als nivells prepandèmia. Els ingressos van ser 22.140 milions d'euros i el marge ordinari 5.579 milions, mentre que l'EBITDA ordinari va ser de 3.983 milions i el benefici net ordinari de 1.231 milions. Durant l'any passat, la companyia va continuar reforçant la solvència i la liquiditat. El 31 de desembre, el deute net de la companyia al tancament de l'exercici es va situar en 12.831 milions d'euros.

Durant la seva intervenció davant dels accionistes, Francisco Reynés, va destacar les fites aconseguides per la companyia malgrat un entorn macro i energètic convuls. “L'exercici 2021 va ser un any de recuperació en un context de canvi profund en el sector energètic. Recentment els esdeveniments derivats de la invasió d'Ucraïna han intensificat la volatilitat del sector globalment a cotes d'estrès mai vistes fins ara. És la nostra obligació com a companyia compromesa amb tots els nostres públics d'interès, mantenir el nostre compromís amb la societat i continuar la nostra transformació per adaptar-nos i anticipar-nos”. Durant la Junta, els accionistes van aprovar un dividend complementari de 0,5 €/acció que s'abonarà el proper 22 de març i que, juntament amb els dos dividends a compte ja pagats, suma un total d'1,2 €/acció amb càrrec a l'exercici 2021, complint així la política de dividends aprovada per la companyia.

Pel que fa al projecte Gèminis, la companyia va explicar als seus accionistes que segueix avançant en l'anàlisi del mateix, confirmant la idoneïtat de la proposta, mentre que la decisió sobre el calendari està òbviament subjecta a les condicions de mercat, la visibilitat regulatòria, les autoritzacions regulatòries i l'obtenció dels ratings.

La Junta General d'Accionistes va assolir un quòrum superior al 90% i prop de 800 persones es van connectar virtualment.

Canvis al Consell d'Administració

La Junta va aprovar la ratificació i nomenament del Sr. Ramón Adell Ramón (Criteria), el Sr. Enrique Alcántara-Irazoqui (Criteria) i de D. Jaime Siles Fernández-Palacios (IFM) com a consellers dominicals de la companyia per als propers quatre anys.

El nombre total de consellers de la companyia es manté en 12 membres amb la distribució següent: Criteria, primer accionista de Naturgy amb un 27%, passa de dos a tres consellers. CVC i GIP, amb un 21% cadascun, mantenen dos consellers cadascun, mentre que IFM Global InfraCo, amb un 12% del capital, incorpora un membre al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració ha adaptat els seus òrgans de govern a la nova estructura accionarial, respectant el legítim dret de representació proporcional, i ha acordat la reorganització de les comissions del Consell, així com el nomenament de la Sra. Helena Herrero com a consellera coordinadora. Totes les comissions continuaran presidides per consellers independents.

D'altra banda, la Junta va aprovar la política de remuneracions i el seu informe anual aprovats pel Consell d'Administració a la sessió de l'1 de febrer de 2022 així com l'extensió fins al 2025 del Pla d'Incentiu a Llarg Termini per a directius per compassar-lo al nou escenari de planificació estratègica.

Compromís amb la societat i el medi ambient

Naturgy va reforçar durant el 2021 el compromís amb la societat amb el llançament de la Iniciativa Compromís, una oferta de comercialització d'electricitat a un preu fix sense condicions, a la qual ja s'han sumat prop de 400.000 clients.

L'oferta de Naturgy va ser pionera i anterior a les modificacions legislatives del setembre, demostrant novament la seva sensibilitat cap als seus clients. Naturgy ofereix un preu fix per tota la seva electricitat generada pels seus actius de cost fix, coneguda com a generació inframarginal, deslligant de la seva oferta tota la producció que no depèn del preu del gas.

Naturgy va impulsar el 2021 el seu compromís en matèria ESG amb una reducció del 9% de les emissions de CO2 directes i el desenvolupament de més de 300 accions de biodiversitat als països on és present. Així mateix, més del 70% dels proveïdors de la companyia ja estan auditats sota criteris ESG i un 80% de les incorporacions de treballadors el 2021 van ser dones amb una edat mitjana de 25 anys.

La companyia també ha impulsat el desenvolupament de programes socials de lluita contra la vulnerabilitat energètica a través de la Fundació Naturgy. En els darrers anys, més de 137.000 persones s'han beneficiat de les diferents iniciatives que desenvolupa la fundació de la companyia energètica per ajudar famílies vulnerables mentre que el voluntariat energètic de la companyia ha assessorat més de 2.100 famílies.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat