Publicitat
Monogràfics · 6 de Juliol de 2012. 09:13h.

La lluita contra les espècies invasores dels boscos

Extensió de mimoses a la Serra de l’Esquirol

Les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles, i la Serra de l’Esquirol, localitzades al vessant nord del parc del Montnegre i el Corredor, a la conca de la Tordera, estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica.

La lluita contra les espècies invasores dels boscos

Les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles, i la Serra de l’Esquirol, localitzades al vessant nord del parc del Montnegre i el Corredor, a la conca de la Tordera, estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica.

En part, aquesta situació es deu a la proliferació d’espècies invasores i oportunistes -com ara les acàcies, l’ailant, la figuera de moro o la mimosa-, que sovint desplacen a les espècies pròpies d’aquests hàbitats.

D'altra banda, la disminució d’una gestió forestal activa i l’ús en jardineria o com arbrat viari de certes espècies amb gran capacitat de dispersió i adaptació a nous espais, han afavorint aquesta situació.

Treballen persones en risc d’exclusió

Per tal de millorar aquests hàbitats, s’han realitzat una sèrie de tractaments manuals que han comptat amb la participació de quatre persones en risc d’exclusió del centre especial de treball de l’Associació Montseny Guilleries, i de quatre més del centre especial de treball Viver de Bell-lloc.

Aquesta iniciativa forma part del conveni de col·laboració entre l’Obra Social la Caixa i la Diputació de Barcelona, i ha suposat una inversió d’uns 33.000 euros per part de l’entitat financera.

Amb aquest objectiu general,  és a dir, recuperar els valors paisatgístics i ecològics de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles, i la Serra de l’Esquirol, s’estan realitzant els treballs d’eliminació d’espècies invasores al voltant de la urbanització de la Serra de l’Esquirol, al municipi de Fogars de la Selva.

Les principals espècies invasores

En aquesta zona s'ha treballat per eliminar diverses espècies invasores:

- La mimosa (Acacia dealbata), espècie originària des sud est d’Austràlia i molt usada en jardineria.

- L’acàcia (Robinia pseudoacacia), arbre originari del centre i est d’Estats Units i també utilitzada amb finalitats ornamentals.

-L’ailant (Ailanthus altissima), arbre originari de Xina i introduït a Europa i molt usat en el seu moment com arbrat viari.

- La figuera de moro (Opuntia sp.) i l’atzavara (Agave sp.), dues plantes molt usades també en jardineria.

Totes elles són espècies considerades invasores, que s’estan extenent per les zones forestals properes, i que s’estan eradicant amb aquest programa.

Procediments d'eliminació

Per eliminar-les, es fan tractaments manuals (arrencat de plantes) i transport a abocador de les restes, o bé s’apliquen tractaments químics respectuosos amb el medi ambient, aplicant de forma localitzada productes herbicides.

Els treballs s’estan realitzant amb la participació, ja citada abans, de vuit persones en risc d’exclusió del centre especial de treball de l’Associació Montseny Guilleries i del centre especial de treball Viver de Bell-lloc.

La inversió total en aquest programa és d’uns 33.000 euros, 15.000 dels quals s’invertiran en els treballs que actualment s’estan fent a la Serra de l’Esquirol.

Col·laboració la Caixa-Diputació de Barcelona

Aquesta actuació forma part d’un conjunt d’accions que s’emmarquen dins del conveni de col·laboració entre l’Obra Social la Caixa i la Diputació de Barcelona i es van iniciar el 2008.

L’objectiu recuperar els valors paisatgístics i ecològics de les tres valls. Al llarg d’aquest anys s’han portat a terme accions molt diverses, que van des de la millora dels hàbitats fluvials a la potenciació de les zones de pastura o la restauració de bases i fonts, entre d'altres.

En els diversos treballs al llarg dels sis anys hi han participat un total de vint persones en risc d’exclusió social, i la inversió realitzada en aquest programa per part de l’entitat financera és de 357.560 euros.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat