Publicitat
Monogràfics · 24 de Gener de 2017. 13:24h.

Les Convocatòries 2017 obren avui els terminis de presentació d’iniciatives que millorin la vida de persones en situació vulnerable

Projecte CONVO lluita contra la pobresa infantil

Prop de 56.000 persones d’arreu de Catalunya en situació vulnerable han tingut oportunitats de millora l’any 2016 gràcies als ajuts concedits per l’Obra Social ”la Caixa” a través de les set convocatòries que anualment obre el seu Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials.

El 2017, les set convocatòries continuaran incloent els àmbits següents: envelliment i discapacitat, pobresa infantil i exclusió social, ocupació, vida rural, interculturalitat, habitatge i art per a la millora social.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha expressat el compromís de l’entitat amb «les noves accions de transformació social que millorin la qualitat de vida de les persones en situació vulnerable, principalment facilitant-los un procés d’apoderament.»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A NIVELL ESTATAL

Amb una inversió de més de 20 milions d’euros, s’han impulsat
863 projectes a través dels quals s’han atès a 325.500 persones.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les persones beneficiàries d’aquests projectes procedeixen de diferents situacions de vulnerabilitat social, majoritàriament:

• Persones amb discapacitat, situació de dependència o malaltia
• Persones en situació o risc d’exclusió social
• Familiars de persones beneficiàries del projecte
• Persones immigrades i diversitat cultural
• Joves i menors en context escolar

A més, els ajuts oferts per les convocatòries també són un suport per a les persones que treballen a les entitats socials. El 2016 hi han participat 5.018  professionals de les entitats socials, dels quals 1.365 han estat contractats específicament per al desenvolupament del projecte.

Projectes socials que estimulen l’empoderament personal

Les convocatòries de l’Obra Social ”la Caixa” ofereixen suport a projectes que responen a les necessitats i als reptes de la societat, donant prioritat als que estimulen la participació activa de les persones destinatàries amb una atenció integral, posen en pràctica metodologies per a l’empoderament personal, reforcen la implicació de la comunitat i es complementen amb els recursos públics i privats a través de fórmules de col·laboració. Aquest últim criteri inclou la participació del voluntariat. El 2016 hi han participat més de 17.100 voluntaris.

Les Convocatòries 2017 obren avui els seus terminis de presentació de sol·licituds. Les entitats interessades poden consultar les bases de cada convocatòria i tramitar l’acreditació necessària a través del web www.laCaixa.es/ObraSocial. 
Mantenint les mateixes línies d’actuació del 2016, les Convocatòries 2017 són les següents:

Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la dependència
Projectes que fomentin la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i també la de les que, per raons d’envelliment o malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i de la seva salut.
2projecteconvoacciosocialenlmbitrural.jpg
Acció social en l’àmbit rural
Les àrees rurals configuren una realitat específica que demana projectes que donin resposta als reptes, a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Habitatges temporals d’inclusió social
Entitats que ofereixen una atenció integral en els seus programes d’inclusió residencial, per promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
Projectes que afavoreixin la promoció, el desenvolupament integral i la igualtat d’oportunitats de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Inserció sociolaboral
Projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Interculturalitat i acció social
Projectes que fomentin la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament social, i que potenciïn la igualtat d’oportunitats per a totes les persones per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada.

Art for Change
Projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que puguin incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.

Paral·lelament també s’impulsen quatre convocatòries territorials que contenen els mateixos àmbits de les generals, però que són específiques per a les entitats socials d’Andalusia, Burgos i Canàries (fruit de la integració de Banca Cívica al grup ”la Caixa”, i a Canàries també en concert amb el Govern de Canàries), i la Comunitat Valenciana en conveni amb la Generalitat Valenciana.

95691-3projecte-convo-insercio-sociolaboral-os-la-caixa.jpg

Compromís amb els més vulnerables

El Pla Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2016-2019 preveu una inversió de més de 2.000 milions d’euros en Obra Social al llarg d’aquest període. El 2016, l’entitat ha impulsat més de 46.000 iniciatives socials, de les quals s’han beneficiat més de 10 milions de persones.

Amb un pressupost de 500 milions d’euros, durant l’any passat l’Obra Social va atendre més de 63.600 nens i nenes en situació de pobresa, va implicar en diferents activitats més de 813.000 persones grans, va facilitar més de 27.000 llocs de treball a persones en risc d’exclusió social, va atendre més de 19.800 malalts avançats, va promoure més de 33.000 habitatges socials, va involucrar 14.200 voluntaris de ”la Caixa” en iniciatives socials, va destinar més de 35 milions d’euros a investigació, va concedir més de 200 beques i va desenvolupar accions educatives dirigides a 2,3 milions d’alumnes.

L’entitat es consolida un any més com la fundació més important d’Espanya pel que fa a recursos invertits en acció social i com una de les més importants d’Europa i del món.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat