Publicitat
Monogràfics · 6 de Març de 2019. 16:57h.

Les dones tenen el 30 % menys de probabilitats d’accedir a un procés de contractació que els homes

Les dones tenen de mitjana el 30 % menys de probabilitats de ser citades per fer una entrevista de feina que els homes amb les mateixes característiques. Aquesta és la conclusió principal de l’estudi Tenen les dones menys oportunitats de ser contractades?, publicat per l’Observatori Social de ”la Caixa” i presentat avui a CaixaForum Madrid pel director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró.

L’informe, elaborat per María José González, Clara Cortina i Jorge Rodríguez-Menés —tots ells, de la Universitat Pompeu Fabra—, sorgeix després d’una investigació experimental que ha consistit a enviar currículums ficticis de persones d’entre 37 i 39 anys a 1.372 ofertes de treball reals a Madrid i Barcelona. Els currículums responien a ofertes de 18 ocupacions diferents que variaven en grau de feminització, qualificació requerida i responsabilitat.

L’informe analitza també el possible efecte diferencial de tenir fills en homes i dones, així com la preparació per al càrrec. Per exemple, l’estudi revela que la probabilitat de rebre una trucada per fer una entrevista era el 23,5 % més petita per a les dones sense fills que per als homes en idèntiques circumstàncies.

No obstant això, les dones amb fills són les que pateixen una discriminació més gran en els processos de contractació laboral, ja que s’enfronten a una doble penalització: per la seva condició de dona i per la de mare. Una dona amb descendència té el 35,9 % menys de probabilitats de rebre una trucada per fer una entrevista de feina que un home amb les mateixes característiques.

Malgrat les diferències de gènere, els autors assenyalen que la discriminació de les dones no desapareix, però sí que es redueix, quan els candidats estan millor preparats per al càrrec del que es demana a l’oferta. És a dir, la penalització de gènere és més petita si, a més del que es demana, els aspirants tenen coneixement d’un idioma addicional i més experiència laboral.

Els autors conclouen que els biaixos de gènere en els processos de contractació es basarien en estereotips sobre la productivitat, més que no pas en prejudicis. Els ocupadors varien les seves respostes quan les dones tenen més competències que altres candidats similars (com ara idiomes, una sòlida carrera laboral o experiència en tasques de supervisió). De fet, les dades suggereixen una absència pràcticament total de discriminació en dones sense fills altament qualificades.

Probabilitat de ser convocats a una entrevista de feina segons sexe, nombre de fills i qualificació per al lloc de treball

grafica2.jpg

Un mercat de feina desigual

L’informe recorda tres dades que mostren desigualtat entre dones i homes: la taxa d’ocupació més baixa d’elles (el 2017, el 67,1 % de les dones treballaven, davant el 79,2 % dels homes), la presència més elevada de contractes a temps parcial entre les dones (el 24,1 %, davant el 7,3 % entre els homes) i el salari base més baix entre les dones (comparant feines equivalents, el salari/hora d’elles és entre el 20 i el 35 % inferior al dels homes).

Observatori Social de ”la Caixa”

L’Observatori Social de ”la Caixa” és una iniciativa per a l’estudi dels nous fenòmens socials en quatre àrees: inclusió social, educació, ciència i cultura. L’anàlisi de l’Observatori Social de ”la Caixa” s’alimenta d’un baròmetre d’indicadors clau sobre temes d’interès social als països membres de la Unió Europea i l’OCDE, a més d’articles, entrevistes i ressenyes signats per experts.

El informe analiza también el posible efecto diferencial de tener hijos en hombres y mujeres, así como la preparación para el cargo. Por ejemplo, el estudio revela que la probabilidad de recibir una llamada para hacer una entrevista era el 23,5% más pequeña para las mujeres sin hijos que para los hombres en idénticas circunstancias.

Sin embargo, las mujeres con hijos son las que sufren una mayor discriminación en los procesos de contratación laboral, ya que se enfrentan a una doble penalización: por su condición de mujer y por la de madre. Una mujer con descendencia tiene el 35,9% menos de probabilidades de recibir una llamada para hacer una entrevista de trabajo que un hombre con las mismas características.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat