Publicitat
Monogràfics · 27 de Març de 2018. 19:50h.

Les zones franques espanyoles demanen a hisenda la cessió del recurs financer dels seus recintes per a un fons de promoció econòmica

Foto de la reunió de les Zones Franques amb Felipe Martinez Rico, subsecretari d’Hisenda i Funció Pública.

Les zones franques d'Espanya han sol·licitat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que aquest els cedeixi el "recurs financer" (els recursos que recapta de les empreses ubicades en les seves respectives àrees en concepte d'impost sobre societats) amb la finalitat que les zones franques estableixin un fons de promoció econòmica per afrontar els canvis de l'economia 4.0.

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/1999 del 23 de desembre, aquest recurs financer dels consorcis de les zones franques queda constituït per les mesures fiscals administratives, d'ordre social i la recaptació de l'impost de societats derivat de la liquidació anual i els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats corresponents a companyies establertes a les zones franques, amb exclusió de les retencions i ingressos a compte que aquestes hagin efectuat.

Fins ara, els dos únics consorcis de zona franca que tenen cedits el recurs financer són el Consorci de Cadis i el de Vigo, de manera que si prospera la petició la cessió beneficiaria als cinc restants consorcis, cosa que redundarà també en facilitar la tasca d’ajut a l’exportació i importació de les petites i mitjanes empreses, que són les que utilitzen majoritàriament els serveis de les zones franques.

La petició de les zones franques es va plantejar en una reunió que recentment va tenir lloc a Barcelona entre el subsecretari d'Hisenda i Funció Pública del Ministeri, Felipe Martínez Rico, i els set delegats especials de l'Estat en les zones franques d'Espanya (Jordi Cornet, delegat de Barcelona, Alfonso Pozuelo, delegat de Cadis, Teresa Pedrosa, delegada de Vigo, Gustavo González, delegat de Tenerife, Carlos Ester, delegat de Gran Canària, Fernando Cámara, delegat de Santander i Javier Landa, delegat de Sevilla).

La reunió de treball va constituir la segona trobada del grup de coordinació dels delegats especials de l'Estat de zones franques amb la subsecretària del Ministeri, mecanisme permanent de coordinació i interlocució dels temes entre les diferents zones franques establert des del passat mes de juliol.

En aquest sentit, va servir per abordar l'encaix dels consorcis de les zones franques dins el sector públic i aclarir la reglamentació aplicable a les zones franques, així com per examinar sistemes de millora i actualització dels recintes duaners, acarar les inversions internacionals que poden efectuar aquest tipus d'organismes, i plantejar iniciatives com la de la cessió del recurs financer i la iniciativa del CZFB de plantejar la conveniència de crear una associació de zones franques del continent europeu, assumpte que es podria examinar el proper mes de maig al congrés de Dubai de l'Associació Mundial de Zones Franques.

La reunió també va posar de manifest la necessitat de visualitzar l'àmbit espanyol de les zones franques i la seva aportació per a escometre actuacions d'interès comú en l'àmbit econòmic. En aquest sentit, la Zona Franca de Barcelona va aportar el seu projecte sobre la promoció d'una acceleradora-incubadora d'indústria 4.0.

Com es recordarà, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha iniciat a més a més, trobades amb autoritats europees del sector per afavorir la creació de la primera Associació Europea de Zones Franques com a instrument de col·laboració i representació davant instàncies internacionals. Això és coherent amb la candidatura del Consorci per a albergar la seu mediterrània de l'Organització Mundial de Zones Franques (WFZO) i del Congrés Mundial de Zones Franques, coincidint amb el saló logístic SIL del proper any.

Aquest congrés, conegut mundialment com a World FZO Annual International Conference and Exhibition (AICE) tindrà lloc del 26 al 28 de juny de l'any que ve al Palau de Congressos de Catalunya i es calcula que congregarà a més d'un miler de representants de zones franques del món durant els dies de celebració de l'esdeveniment.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una entitat creada en 1916 pel govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona i els estaments econòmics de la societat civil catalana que, amb un històric esperit de concertació, es dedica a la generació d'activitat comercial logística i econòmica. Gestiona el Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, la seva Zona Franca Duanera i promou àrees industrials, logístiques i urbanes, així com esdeveniments firals d'interès empresarial, logístic i immobiliari.

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 Maria Padilla , Barcelona, 05/04/2018 - 11:09

Les zones franques d'arreu l'estat no tenen cap sentit legal actualment, i m'hi jugo un pèsol que són contràries al Tractat de la UE.