Publicitat
Monogràfics · 20 de Juliol de 2017. 14:15h.

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reconeixen la trajectòria acadèmica de joves extutelats

Jaume Giró i Dolors Bassa amb joves extutelats

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, han presidit avui a un acte de reconeixement a joves extutelats que han participat en el programa de suport econòmic a aquest col·lectiu impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”.

El projecte s’adreça a joves d’entre 18 i 24 anys que han estat tutelats per l’Administració. L’objectiu de la iniciativa és donar-los suport mentre continuen la formació reglada, per tal de potenciar les seves competències acadèmiques, i facilitar-los el procés d’emancipació un cop finalitzada la tutela en arribar a la majoria d’edat.

Els participants reben una prestació de 519,12 euros al mes mentre cursen els estudis que han escollit. Si la formació s’allarga més d’un any, la prestació preveu pròrrogues de 12 mesos renovables fins a acabar els estudis, o bé fins que es compleixin 25 anys. La formació cursada pels participants inclou des d’ESO fins a estudis universitaris, passant per cicles de grau mitjà i superior i batxillerat.

Un total de 157 nois i noies han format part d’aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa” des que es va posar en marxa, l’any 2009, cosa que es tradueix en una inversió de gairebé 2 milions d’euros per part de l’entitat. D’aquests 157 participants, el 58% són noies i el 42% són nois. Pel que fa a la distribució segons l’origen, el 53% són estrangers i el 47% tenen nacionalitat espanyola.

En referència als resultats obtinguts, dels 157 joves beneficiaris/es, 108 han obtingut una titulació superior a la de inici, el que posa de manifest que un 80% del jovent beneficiari ha assolit amb èxit els objectius formatius proposats als plans de treball.

L’última edició del programa (2016-2017) ha comptat amb 46 participants: 20 nois i 26 noies. Entre altres estudis, han cursat graus de traducció i interpretació, educació social, ciències de l’activitat física i de l’esport i relacions laborals, així com cicles formatius de grau superior en informàtica, integració social i química i laboratori. Dels 46 participants, el 87 % (40) han assolit amb èxit els objectius del seu pla de treball individual.

«Aquests joves han hagut de prendre decisions, de madurar, a un ritme exprés. Aquest ritme, el de trobar feina i emancipar-se, els podria haver fet abandonar els estudis. I, com a societat, no ens podem permetre de malbaratar talents com els seus. És per això que donem suport econòmic als joves que han volgut continuar els estudis formatius per millorar les seves oportunitats.», ha explicat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

giro1.jpg

 

«Tots vosaltres sou un exemple de superació, de responsabilitat i de perseverança. Aquest reconeixement que avui us fem no és únicament per haver aconseguir finalitzar els estudis amb èxit, sinó perquè heu demostrat amb escreix un afany de superació immens i una capacitat de lluita inesgotable», ha afegit la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

Acompanyament i atenció individualitzada

 La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), és l’encarregada de garantir l’acompanyament i l’atenció individualitzada dels nois i noies amb l’objectiu que assoleixin les fites establertes al seu pla de treball individual.

 A través d’entitats col·laboradores, el Departament ofereix a aquests nois i noies diferents programes de suport, que inclouen seguiment socioeducatiu, habitatge, suport psicològic i supervisió, suport econòmic, inserció sociolaboral i acompanyament jurídic. Aquestes ajudes de l’Obra Social ”la Caixa” es vinculen al programa de suport econòmic, l’objectiu del qual és donar suport als joves perquè puguin desenvolupar el seu procés d’autonomia i independència de manera progressiva. Tot plegat està lligat a la integració dels joves en un recurs formatiu o d’habitatge o en un projecte personal associat a la Llei de prestacions.

L’acte de reconeixement celebrat avui també ha servit per renovar el conveni de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat en l’atenció a joves extutelats.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat