Monogràfics · 18 de Març de 2020. 21:18h.

Medicina personalitzada contra el càncer

Una prova de diagnòstic per contribuir a la medicina personalitzada contra el càncer; Tecnologies d’edició genètica de precisió per a teràpies avançades; Una alternativa innovadora als antibiòtics per curar malalties infeccioses bacterianes  a  cures  intensives  i  Teràpia  gènica  de  primera  classe  amb  virus adenoassociat per al tractament curatiu de l’atàxia de Friedreich són els temes dels quatre projectes seleccionats a la primera convocatòria de CaixaImpulse Consolidate.

L’any  2015, ”la Caixa” i  Caixa  Capital  Risc  van  posar  en  marxa el  programa CaixaImpulse, amb l’objectiu de facilitar la translació a la societat del coneixement científic originat en centres de recerca, universitats i hospitals, a través de patents, creació d’empreses o acords de transferència.
Els projectes d’investigació poden tenir accés a fonts de finançament que donen suport a les seves recerques. No obstant això, en el moment de voler transferir els resultats al mercat, inicien un itinerari ple de dificultats de finançament per poder arribar a la comercialització; és el que s’anomena la Vall de la Mort (Valley of Death), en què molts fracassen abans d’assolir els seus objectius comercials.

La convocatòria Validate va néixer fa 5 anys per donar suport a projectes més incipients en el procés de transferència tecnològica. Ara, amb el llançament de la convocatòria Consolidate es  vol  oferir  acompanyament  a  projectes  en  estadis  posteriors  de desenvolupament per contribuir així a superar la Vall de la Mort, per tal d’atraure finançament d’inversors privats i finalment arribar al mercat. D’aquesta manera, el programa Caixaimpulse amplia l’abast de la seva influència i acompanya els projectes d’innovació durant més etapes en el procés de transferència al mercat.

entremig.jpg

Procés d’avaluació

Les sol·licituds presentades en la primera convocatòria de CaixaImpulse Consolidate, en  total  35,  procedeixen  de  centres  de  diferents  comunitats,  com  ara  Andalusia, Astúries, Catalunya, Comunitat Valenciana i Galícia, i també de Portugal. Entre les sol·licituds rebudes, 16 provenen de participants d’altres edicions de Caixaimpulse Validate.

Un cop presentats els projectes, es va iniciar un procés de selecció seguint l’estàndard de l’European Science Foundation. En una primera fase, avaluadors de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut i del món empresarial avaluen remotament les propostes. Els projectes que superen aquesta fase de preselecció són convocats a entrevistes presencials davant de l’Innovation Selection Board format per experts internacionals de diferents   àmbits:   farmacèutiques,   escoles   de   negoci   i   empreses   de   salut   o biotecnològiques.

Els criteris de selecció per seleccionar aquests quatre projectes d’innovació són:

- Potencial de transferència: identificació de l’oportunitat de mercat i de la necessitat que es resol.

- Equip  i  viabilitat  d’implementació:  identificació  de  les  fites  a  assolir, capacitats de l’equip del projecte i involucració del líder de projecte.

- Full de ruta de desenvolupament: accions que contribueixen a l’avanç del full de ruta del projecte per assolir els objectius estratègics.

- Impacte social i innovació responsable: implicació d’agents socials i grau de contribució a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Sis experts internacionals van formar part del comitè d’avaluació de la convocatòria: Ian Cotgreave, director de d’Strategic Scientific Development a Swetox i Professor del Karolinska Institute; José Luis Cabero, CEO a Aelix Therapeutics; Marta Palicio, Chief Innovation  Officer  a  Biokit;  Montse  Miralpeix, directora  de M.  Miralpeix  Pharma Consulting; Ricardo Perdigão, CEO a Hovione Capital, i Tom Hockaday, CEO a Technology Transfer Innovation i antic CEO de l’Oxford University Innovation.

La convocatòria Consolidate està permanentment oberta i té previst dur a terme dos o tres talls l’any per seleccionar les millors candidatures. La convocatòria atorgarà entre tres i cinc ajuts per tall, amb un pressupost de 300.000 euros com a màxim per a cada projecte. A més, cada participant rebrà un acompanyament personalitzat, en el qual col·laborarà Biocat, que consistirà en accions de mentorització, assessorament expert i grans esdeveniments per a la generació de contactes de valor en la indústria, amb els inversors i amb el mercat.

4finlistes.jpg Per ordre d'esquerra a dreta: Alba  Llop, Rafael Máñez, Antoni Matilla i Marc Güell

Projectes seleccionats

RAD51predict: una prova de diagnòstic per contribuir a la medicina personalitzada contra el càncer
Líder del projecte: Alba Llop Guevara, Vall d’Hebron Institut d’Oncologia Desenvolupament  d’un  immunoassaig  per  detectar  biomarcadors  tumorals  que permeten identificar els pacients que es podrien beneficiar d’un nou tractament específic per a alguns tipus de càncer de mama i ovari. Aquest test també permet seleccionar els pacients més adients per ser inclosos en assajos clínics que avaluen l’eficàcia d’aquests tractaments en altres tipus de càncer. L’equip d’aquest projecte ha validat la tecnologia, i ha confirmat que és una metodologia molt precisa i que és factible per a un rang ampli de tumors. Han sol·licitat una patent i han dut a terme diverses activitats de valorització, incloent-hi un estudi de mercat. L’objectiu és convertir aquest actiu en un test de diagnòstic per contribuir a la medicina personalitzada contra el càncer. 

Tecnologies d’edició genètica de precisió per a teràpies avançades
Líder del projecte: Marc Güell Cargol, Universitat Pompeu Fabra
Desenvolupament d’una nova generació de la tecnologia d’edició de gens que combina la precisió de CRISPR (una tècnica per editar l’ADN) i l’efectivitat de nous vectors (per transportar per transportar els components moleculars necessaris per editar el DNA de les cèl.lules). Inicialment s’està desenvolupant una primera teràpia dirigida al tractament de la distròfia muscular congènita de tipus 1A, que és una malaltia rara. No obstant això, es preveu que aquesta tècnica es podria estendre a altres malalties. Aquesta tecnologia permet fer modificacions en l’ADN de pacients, i es diferencia d’altres teràpies gèniques, d’una banda, perquè permet inserir en el genoma de pacients fragments més grans d’ADN i, de l’altra, perquè és molt més segura. Han portat a terme validacions en models animals i ja han sol·licitat una patent.

Una  alternativa  innovadora  als  antibiòtics  per  curar  malalties  infeccioses bacterianes a cures intensives
Líder  del  projecte:  Rafael  Mañez  Mendiluce,  Institut  d’Investigació  Biomèdica  de Bellvitge
Es tracta d’una alternativa innovadora als antibiòtics per curar malalties infeccioses causades per bacteris multiresistents als fàrmacs. La tecnologia es basa en la inhibició temporal i en l’eliminació d’anticossos inhibidors circulants que es troben en molts pacients i faciliten la progressió de les infeccions bacterianes. Tenen ja una empresa constituïda (RemAb Therapeutics) i estan a punt d’incloure pacients per al seu primer assaig clínic després d’obtenir l’aprovació de l’Agència Espanyola de Medicaments i Dispositius Mèdics.

Teràpia gènica de primera classe amb virus adenoassociat per al tractament curatiu de l’atàxia de Friedreich
Líder del projecte: Antoni Matilla Dueñas, Fundació Institut de Recerca Germans Trias i Pujol
Teràpia gènica per aturar, prevenir i revertir la progressió de l’atàxia de Friedreich, una malaltia hereditària que afecta infants i adults, causada per una alteració genètica i que provoca una neurodegeneració severa progressiva, afectació cardíaca i problemes de moviment.

87404-faine.jpg

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat