Publicitat
Monogràfics · 29 de Juny de 2018. 16:39h.

Més de 31 milions de beneficis en el 2017 i reducció del 24% de la despesa acumulada del consorci de la zona franca

Jordi Cornet

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) tancarà l’exercici 2017 amb 31,6 milions de beneficis i enregistrant una disminució de despesa total acumulada de 13,5 milions (24%) entre 2011 i 2017, segons dades extretes de l’informe provisional d’auditoria de comptes.
 
En aquest període, el Consorci va ajustar els preus comercials del polígon als del mercat real, passant de 31 € m2/any a 22 €, i ha passat d’un nivell d’ocupació del polígon del 65% al 99% en els darrers sis anys. L’espai d’oficines que gestiona a la ciutat, amb una superfície arrendable d’uns 35.000 m2, va tancar l’any en un 88% d’ocupació.
 
En el capítol econòmic destaca també la depreciació en 65,3 milions d’€ els seus actius immobiliaris (un 43%) a causa de la sobrevaloració derivada de la crisi i que entre 2012 i 2017 el fluxe de caixa (cash flow) hagi passat d’un negatiu de -6,1 milions d’€ a 18,6 milions positius.
 
L'entitat pública barcelonina ha guanyat en eficiència sota la presidència executiva de Jordi Cornet com a delegat especial de l’Estat, i en el seu període ha reorganitzat el seu negoci de fires creant una única entitat, Consorci Internacional SAU, que ha promogut dues fires noves (Inmotecnia Rent i eDelivery), evolució digital dels seus salons, l’immobiliari Barcelona Meeting Point i el saló logístic SIL. Justament en la seva darrera edició, els salons van constituir dues acceleradores d’ start-up logístiques i immobiliàries.

Entre altres mesures d’estalvi, l’entitat ha reduït la despesa de personal en un 30%, de manera que el diferencial entre el salari més alt i el més baix ha  disminuït de 12 punts a 6. A més, es va reduir l’estructura directiva de 21 a 7 persones.
 
En la seva darrera sessió plenària, el Consorci fou la primera empresa en decidir dedicar el 10% dels beneficis anuals de l’entitat a ajuts socials, mesura que l’organisme ha acompanyat d’un seguit d’iniciatives d’ajuda a entitats sense ànim de lucre, fent palès el compromís social de l’organisme.
 
D’altra banda, en aquest període s’han signat diversos convenis amb l’ajuntament de Barcelona per reprendre les obres de les Antigues Casernes de Sant Andreu, augmentar el parc públic d habitatge social (Amb vora de 2.000 habitatges, el CZFB és un dels principals propietaris públics de sòl programat per habitatge de Barcelona), reordenar urbanísticament els terrenys per usos penitenciaris i per ús industrial en la Zona Franca i per permetre l’arribada de l’ample de via europeu al Port de Barcelona.

czf12.jpg

En els darrers mesos, el Consorci ha iniciat una etapa de foment de l’economia 4.0 amb projectes com la primera incubadora europea de tecnologia 3D, centre de transferència tecnològica per empreses, autònoms i start-ups que s’instal·larà a la seu del Consorci, i la creació de naus industrials de lloguer dedicades a la nova economia.
 
En aquesta etapa també s’ha començat la remodelació del recinte de la Zona Franca Duanera, que ha modernitzat la imatge dels edificis i millorat l’operativa dels molls de càrrega i descàrrega dels seus magatzems,  al temps que s’ha incrementat el protagonisme del CZFB en el sector de les zones franques, de manera que va promoure l’Associació Espanyola de Zones Franques i ara promou l’ Associació Europea de Zones Franques. El 2019 l’entitat acollirà el Congres Mundial de les Zones Franques AICE de la WZFO.
 
Jordi Cornet ha recordat que “en els seus 102 anys de vida, al Consorci ha imperat l’esperit d’entesa i de concertació, un consens que ha estat clau per evolucionar i que ha permès que a base de sumar esforços poguéssim multiplicar els resultats, de manera que en 25 anys el Consorci ha aportat a l’economia de Barcelona 546 milions d’€ en aportacions a l’erari públic”.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat