Publicitat
Monogràfics · 13 de Juny de 2017. 10:32h.

Més de 5.000 llocs de treball i 3.400 empreses noves, gràcies als Centres Locals de Serveis a les Empreses

Més de 5.000 llocs de treball i 3.400 empreses noves

La microempresa i la petita i mitjana empresa són claus per desenvolupar el teixit empresarial dels territoris i generar llocs de treball. Per això, l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona apropa recursos tècnics i econòmics als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), que acompanyen les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques, amb l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses han contribuït, amb aquest propòsit, a crear més de 3.400 empreses al llarg de l'any passat que, en termes d'ocupació, s'han concretat en 5.046 llocs de treball nous.

Quant a usuàries, prop de 64.200 persones emprenedores i més de 34.000 empreses han estat ateses pels CLSE de la demarcació al llarg de 2016. A més, s’han realitzat 1.549 accions de foment de la cultura emprenedora, prestat 81.979 serveis d’informació a persones emprenedores  i atès 33.224 consultes a persones emprenedores.

   tabla.jpg

Pel que fa a la formació, s’han realitzat 2.722 cursos de formació empresarial a 32.396 participants, amb un total de 22.225 hores de formació impartides.

Posant més xifres, a través dels  Centres Locals de Serveis a les Empreses s’ha donat suport a l’elaboració de 4.721 plans d’empresa assessorats, s’han prestat 5.926 serveis de tramitació de subvencions o de constitució d’empreses i s’han acompanyat 10.953 projectes empresarials, tant de creació com de consolidació d’empreses. 

Actualment, la demarcació compta amb 98 centres locals de serveis a les empreses que cobreixen la pràctica totalitat de la població. Aquests centres, en funció dels serveis oferts, es classifiquen en centres de serveis avançats (27 a tota la demarcació i que presten serveis tant a persones emprenedores com empreses), centres de serveis bàsics (50 centres que focalitzen la seva acció a les persones emprenedores) i altres ens locals proveïdors de serveis (21 centres que presten algun tipus de servei empresarial amb caràcter més puntual). 

Més de 1.700 mòduls per a empreses de serveis

D’altra banda, i amb la voluntat de donar suport a la micro, petita i mitjana empresa a la demarcació de Barcelona, la Diputació dóna suport als 66 espais d’allotjament empresarial d’iniciativa local en funcionament o a punt d’iniciar l’activitat, que ofereixen més de 1.700 mòduls d’empresa i que disposen ja més d’una quarantena de municipis. En concret, hi ha 1.653 per a empreses de serveis i 75 per a empreses industrials.

Aquests espais d’allotjaments empresarial són espais físics de titularitat municipal destinat especialment a l’allotjament temporal de petites empreses de nova creació, a les quals s’acompanya i es pretén determinats serveis per tal d’afavorir la seva consolidació i creixement. Així, les empreses allotjades tenen a la seva disposició un seguit de serveis bàsics vinculats a les infraestructures i l’administració que permeten reduir les seves despeses d’estrucutra.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat