Publicitat
Monogràfics · 9 de Febrer de 2021. 16:04h.

Naturgy impulsa la mobilitat sostenible amb la construcció de les seves primeres quatre hidrogeneres a Catalunya

Naturgy té previst construir a Catalunya quatre hidrogeneres per donar servei de proveïment d'hidrogen a l'entorn urbà i interurbà i potenciar així la mobilitat sostenible al territori. Aquestes hidrogeneres formen part de la primera fase del projecte presentat per la companyia al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i al Ministeri de Ciència i Innovació que contempla la construcció de 38 instal·lacions a nivell nacional. En una segona fase, la infraestructura total a desenvolupar arribarà a les 120 hidrogeneres.

En concret, a Catalunya, Naturgy construirà una estació de subministrament d’hidrògen renovable a Barcelona, a les instal·lacions de Mercabarna; una altra a Lleida per al subministrament de la línia de Ferrocarril Lleida-La Pobla; i dues a la província de Tarragona per al subministrament de transportistes, industries i hotels de la zona, una de les quals estarà ubicada a les instal·lacions del Port de Tarragona.

La iniciativa planteja dos models d’hidrogeneres en la seva primera fase: 20 hidrogeneres amb producció d'hidrogen in situ a la instal·lació per mitjà d'un electrolitzador o una planta externa; i 18 hidrogeneres sense producció in situ. En totes elles, l'hidrogen es subministrarà als vehicles per mitjà d'un sortidor adaptat a les necessitats dels vehicles. Les quatre instal·lacions de Catalunya són models amb producció d'hidrogen a la mateixa planta.

La xarxa de 38 hidrogeneres estarien distribuïdes al llarg de la geografia nacional, aprofitant els centres de producció d'hidrogen de la companyia ubicats a la Robla, Meirama, València, Palos i Alcázar de San Juan.

La companyia estima disposar de les 38 hidrogeneres abans del 2025, encara que el 80% d'elles es posaran en funcionament entre 2023 i 2024. El dimensionament de les hidrogeneres s'ha realitzat en base a una potencial demanda anual d'uns 75.500 kg d'hidrogen, equivalent al repostatge de 13 autobusos o bé de 100 vehicles lleugers. A més s'avaluarà posteriorment que la xarxa de hidrogeneres pugui alimentar el transport ferroviari de la xarxa nacional.

A nivell mediambiental, l'ús de les noves tecnologies que planteja aquest projecte suposa una reducció d'emissions respecte a tecnologies convencionals. La companyia calcula un estalvi d'energia primària no renovable de 124 GWh / any i una reducció d'emissions de més de 30.000 tones de CO2 a l'any.

El desplegament d'aquesta xarxa d’hidrogeneres suposa una innovació ja que permetrà atendre les necessitats de desenvolupament de mobilitat sostenible i augmentar la xarxa europea d'estacions de subministrament d'aquest combustible. A més, validarà un nou model d'infraestructura que a més sumarà sinergies amb la xarxa de gasineres que la companyia opera ja a Europa.

L'hidrogen verd és una de les principals palanques de descarbonització del sector energètic tant a nivell nacional com europeu, encara que la seva penetració com a vector energètic renovable es troba encara en una etapa molt incipient. Les previsions vaticinen que la demanda d'hidrogen, que actualment ronda les 60 milions de tones a nivell mundial, podria incrementar-se en la pròxima dècada entre un 60% i un 120%. Espanya, per les seves característiques geogràfiques i climàtiques, és el país amb major potencial de producció d'hidrogen a Europa, amb un potencial per sobre dels 3.000 TWh a l'any; i la Fulla de Ruta del Govern Espanyol inclou entre els seus objectius nacionals d'implantació de l'hidrogen renovable a 2030 aconseguir els 4 GW de potència instal·lada de electrolitzadors.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat