Monogràfics · 25 de Novembre de 2021. 18:57h.

Naturgy, reconeguda entre les 30 empreses espanyoles més compromeses amb la diversitat

Naturgy ha estat reconeguda com una de les 30 empreses espanyoles més compromeses amb la diversitat en l'Informe VariableD 2021 de INTRAMA, en virtut dels seus programes d'impuls al talent femení i intergeneracional a la companyia. Concretament, ha destacat la visió estratègica i sostenible amb la qual l'energètica gestiona la diversitat en la seva plantilla, gràcies a una cultura i lideratge inclusius, al costat del seu programa de contractació i desenvolupament de talent jove, "Flex & Lead".

Aquesta última iniciativa inclou tant la captació de nous professionals com el desenvolupament dels quals ja formen part de la companyia. "El nostre objectiu és oferir" un viatge diferencial "i un model de onboarding que atengui a una millor experiència de les noves incorporacions, i una oferta formativa per al desenvolupament de competències tècniques i gerencials de tots els empleats", explica Carmen Fernández, directora de talent Directiu i Cultura de Naturgy.

El programa "Flex & Lead" també contempla plans de mobilitat interna entre àrees de negoci i la participació en processos d'acceleració de carrera professional en Naturgy.

L'Informe VariableD és un estudi de la consultora de Recursos Humans INTRAMA. L'anàlisi recull més de 18 sectors d'activitat, amb més de 450.000 empleats a nivell nacional i més de 2,5 milions a nivell mundial, a través de les més de 30 empreses a Espanya representades en l'estudi.

Gestió de la diversitat i igualtat en Naturgy

Naturgy promou una cultura inclusiva i la seva visió de l'interès per les persones orienta la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, una forma de gestió de les persones que comparteix també amb tota la cadena de valor dels diferents negocis en què opera.

El seu Pla Estratègic 2021-2025 s'emmarca en el fort compromís en matèria ESG que la companyia ha vingut materialitzant en els últims anys. Aquest full de ruta inclou un Pla de Sostenibilitat amb sòlids objectius a 2025 en l'àmbit mediambiental, social i de governança. Entre aquests, destaca assolir la paritat de gènere en 2030 i arribar a 2025 amb més del 40% de les seves posicions directives i de gestió ocupades per dones. A més, Naturgy incrementarà el pes de l'acompliment ESG en la remuneració dels equips directius.

El compromís de Naturgy amb la igualtat està reconegut amb el "Distintiu d'Igualtat a l'Empresa" (DIE), en virtut del desenvolupament de polítiques d'igualtat d'oportunitats, mitjançant plans d'igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Així mateix, la companyia compta amb la certificació global efr, que juntament amb valorar la gestió en conciliació reconeix el compromís organitzatiu amb la igualtat i l'impuls al lideratge femení.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat