Monogràfics · 4 de Març de 2022. 12:26h.

Naturgy va incrementar un 18% la producció d'energia renovable a Espanya el 2021 amb una potència instal·lada de més de 4.000 MW

Naturgy va aportar al sistema elèctric espanyol 7.622 GWh d'electricitat renovable el 2021, un 18% més que l'any anterior, mitjançant una capacitat instal·lada de 4.076 MW. La companyia compta amb 123 instal·lacions de generació renovable, que van produir l'energia equivalent al consum elèctric anual de més de 2,2 milions de llars, una quantitat propera a cobrir la demanda elèctrica de les llars de la Comunitat de Madrid.

Gràcies a l'energia produïda per aquestes instal·lacions, durant l'any passat es va aconseguir desplaçar l'ús d'altres fonts de generació elèctrica convencional, contribuint a reduir prop de 4,3 milions de tones les emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle. Aquestes emissions evitades equivalen a retirar de la circulació més d'1,8 milions de cotxes un any o les que aconseguirien evitar més de 471 milions d'arbres.

La companyia va invertir l'any passat 213 milions d'euros en la construcció de nova potència renovable a Espanya, fet que la converteix en un dels inversors líders en tecnologies netes a Espanya, amb una potència renovable instal·lada al país de 4.076 MW.

De les 123 instal·lacions renovables que Naturgy té en funcionament a Espanya, 70 són parcs eòlics, 9 centrals minihidràuliques, 6 plantes fotovoltaiques i 38 centrals hidràuliques, totes repartides en 10 comunitats autònomes. Per tecnologies, 1.951 MW pertanyen a hidràulica, 1.764 MW a eòlica, 111 MW a minihidràulica i 250 MW a fotovoltaica.

D'altra banda, al gener i octubre de 2021, Naturgy es va adjudicar un total de 235 MW i 221 MW respectivament de projectes eòlics i solars en el marc de les subhastes renovables a Espanya. I al març, es va adjudicar 45 MW de capacitat solar a les Canàries, cosa que permetrà
al Grup duplicar la seva actual capacitat instal·lada a la regió.

Avanç de les renovables al mix del grup

Durant l'any passat, les inversions totals per a la construcció de nova potència renovable van pujar a 579 milions d'euros i es van fer a Espanya (213 milions), Austràlia (328 milions) i Llatinoamèrica (38 milions). Així, la companyia continua amb la seva estratègia de desenvolupament d'una cartera renovable internacionalment, centrant-se en geografies estables i en projectes en fase inicial de desenvolupament. La capacitat instal·lada de renovables a finals de l'any a tot el món era de 5.221 MW.

A més, el 2021, Naturgy va adquirir als Estats Units la totalitat dels interessos econòmics a Hamel Renewables, que posseeix una cartera de projectes solars de 8 GW juntament amb 4,6 GW de projectes d'emmagatzematge d'energia ubicats a 9 estats del país.

Aposta per les renovables

Naturgy va presentar el 2021 el seu nou Pla Estratègic 2021-2025, amb el qual la companyia impulsarà el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització, amb l'ambiciós objectiu d'assolir la neutralitat d'emissions el 2050 i una potència instal·lada de fonts renovables propera al 60%.

La companyia té previst invertir 14.000 milions d'euros durant la vigència del Pla, dels quals aproximadament dos terços es dedicaran a l'impuls de la generació renovable, per passar dels 5,2 GW operatius actuals als més de 14 GW previstos per estar operatius al desembre del 2025.

Les inversions en renovables realitzades durant el 2021 confirmen el gir estratègic de la companyia cap a un mix energètic més sostenible i el seu compromís amb la transició energètica. Tot això sense abandonar els objectius fonamentals de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, així com els objectius en matèria d'ESG.

En l'àmbit ambiental, la companyia va prosseguir amb la seva política d'incrementar la producció lliure d'emissions en un 9,3% durant el 2021. Així mateix, va reduir de manera significativa les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI), un 12,9% menys que a 2020, com a conseqüència de la nova capacitat renovable instal·lada i el tancament de les plantes de generació amb carbó.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat