Publicitat
Monogràfics · 17 de Juny de 2012. 12:04h.

Objectiu: ajudar els discapacitats

El programa busca l'accessibilitat als transports

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa dos programes amb l'objectiu de l'ajuda als discapacitats. Un, va dirigit a aconseguir seva inserció laboral, mentre que el segon està dedicat a que puguin tenir accés a tota l'oferta esportiva que ofereix la ciutat.

Objectiu: ajudar els discapacitats

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa dos programes amb l'objectiu de l'ajuda als discapacitats. Un, va dirigit a aconseguir seva inserció laboral, mentre que el segon està dedicat a que puguin tenir accés a tota l'oferta esportiva que ofereix la ciutat.

Així, en el primer cas, la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, ha propiciat la creació d’una taula específica per explorar vies que assegurin la inserció laboral de discapacitacitats prioritàriament en l’empresa ordinària, i en segon lloc als Centres Especials de Treball (CET). El consistori preveu que la suma dels contractes municipals a empreses d’inserció i a CET superi, a l’any 2012, els vuit milions d’euros.


Rognoni, s’ha reunit amb les entitats més representatives de persones amb discapacitat per a abordar la situació generada per la decisió del Govern de l’Estat de reduir la seva aportació als programes d’inserció laboral del col·lectiu. La regidora s’ha compromès a constituir la taula conjunta i ha refermat el compromís de l’Ajuntament de Barcelona de seguir apostant per l’aplicació de clàusules socials als diversos contractes que signa el consistori.

Aquesta clàusula implica la reserva de determinats contractes administratius d’obres, subministraments o serveis per a centres d’inserció laboral de persones amb discapacitat, empreses d’inserció sociolaboral i entitats d’integració laboral i/o social de persones amb risc d’exclusió social. La taula també farà seguiment del compliment de la quota de reserva de llocs de treball al col·lectiu en l’àmbit privat, tal com estableix actualment la normativa estatal vigent per a empreses de més de 50 empleats.


Assessorament laboral

D'altra banda, Rognoni també ha ofert a les entitats tots els serveis de què disposa el consistori per a l’assessorament laboral pel col·lectiu, un servei que es fa des de l’Equip d'Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.Aquest és un servei especialitzat en la inserció laboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari, que fa l’acollida i la valoració de les actuacions a desenvolupar en funció de les necessitats detectades en les entrevistes personals. Durant el 2011, l’EAL va elaborar un total de 393 valoracions i orientacions i es van aconseguir 203 contractes.


El govern municipal s’ha imposat incrementar l’import destinat a la contractació d’entitats que treballen en integració laboral d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, a l’exercici de 2011, la suma de contractes de l’Ajuntament de Barcelona a empreses d’inserció i a Centres Especials de Treball (CET) va ser de més de 7,55 milions d’euros. L’objectiu fixat per a 2012 és que aquesta xifra arribi als vuit milions d’euros, un 5,9% més.


A més, està previst impulsar les clàusules socials de contractació, ampliant-les més enllà de les establertes per llei, una tasca que s’està duent a terme amb un diàleg obert amb les entitats del tercer sector.

48 Centres Especials de Treball

A Barcelona hi ha, a l’actualitat, 48 Centres Especials de Treball. Tot i que la seva gestió depèn del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el consistori hi ha col·laborat fent cessió de solars i pavellons per a la creació d’aquests centres.

La cessió també s'ha fet per a la seva millora o reubicació. Un exemple d’aquesta col·laboració és la cessió a l’entitat L’Olivera de la finca municipal de Can Calopa, on es duen a terme treballs de conreu de vinyes.

També s’ha impulsat la participació dels CET’s en grups de treball de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, en el marc de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.

Accessibilitat de l'oferta esportiva

Respecte al segon programa d'ajuda, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà una mesura per a normalitzar la pràctica de tota l’oferta fisicoesportiva que es fa a la ciutat a persones amb discapacitat.

La iniciativa ‘l’Esport Inclou’ busca facilitar al màxim la pràctica dels esports a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials sota la premissa que es farà més efectiva “una societat normalitzada, inclusiva i saludable”.D’aquesta manera, es vol incentivar la inclusió de les persones amb discapacitat a la pràctica fisicoesportiva oferta pels centres esportius municipals pròxims al seu entorns social i familiar, així com en aquella que s’ofereix en horari lectiu i en l’esport organitzat, de manera que cap col·lectiu en quedi exclòs.L’Institut Barcelona Esports (IBE) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) han dissenyat un programa que s’aplicarà de forma transversal respecte de la resta de programes que desenvolupi el consistori, perquè totes les instal·lacions municipals esportives siguin d’ús per a totes les persones, sigui quina sigui la seva condició física o psíquica.

"Un referente de ciudad accesible"

Según la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, "Barcelona ya es un referente de ciudad accesible. Ahora lo será en el ámbito del deporte accesible. Por eso, queremos crear un espacio deportivo inclusivo".

Fandos considera que "es una manera de concebir tanto la práctica de actividad física como la función social de la instalación deportiva, que tiende a generar capital social y que, desde un planteamiento comunitario, reconoce la diversidad y no pretende asimilarla".

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Barcelona trabajará para que todos los centros deportivos municipales aseguren la apertura de todas sus actividades deportivas al colectivo de personas con discapacidad, y para que se priorice la práctica del deporte de las personas discapacitadas en grupos convencionales que ya estén activos.

Un protocol específic

Per a que això sigui possible, el consistori treballarà conjuntament amb els gestors dels equipaments per a promoure la figura del monitor de suport docent i d’auxiliars de suport al vestidor, per a aquells usuaris i usuàries amb dificultats d’autonomia. A més, es farà extensiu un protocol d’atenció a les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i assegurar el treball en equip, i s’assegurarà que la instal·lació compta amb material adaptat.No obstant això, en paral·lel, també es treballarà en la creació de grups específics quan la modalitat de la pràctica esportiva i el grau de discapacitat o d’autonomia dificultin el procés d’inclusió. Això es farà a través de programes a mida de les sol·licituds d’aquest sector social, considerant la pràctica de l’esport adaptat com un recurs d’alt valor cultural, que permet una millor qualitat de vida. Alhora, està previst editar-se una guia d’accessibilitat, de material i d’ajuts tècnics per als centres esportius municipals, perquè es garanteixi l’acompliment de la normativa d’accessibilitat i d’ús.

Els objectius de la mesures són fomentar la pràctica d’activitat fisicoesportiva de les persones amb discapacitat, de manera que ho puguin fer en igualtat de condicions amb la resta de població.

També als esdeveniments esportius de la ciutatEl programa també s’ha fixat com a objectiu promoure la inclusió dels esportistes amb discapacitat a tots els esdeveniments esportius convencionals de la ciutat, i fomentar la visibilitat d’esdeveniments d’esport adaptat en els Trofeus Ciutat de Barcelona, ja sigui en l’àmbit de competició com en el d’exhibició.Aquesta tasca, que es durà a terme amb la col·laboració de les Federacions Esportives Catalanes d’Esport Adaptat, permetrà també donar una resposta organitzativa adient a les necessitats i demandes dels esportistes amb discapacitats per a facilitar-los l’accés a la competició, com la reserva d’aparcaments en llocs pròxims, etc... En quant a l’espai públic habilitat per a la pràctica esportiva, la mesura preveu vetllar per la seva accessibilitat, adaptant els circuits esportius de la ciutat i facilitant l’accés als grans parcs, platges i altres espais naturals.L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pressupost de 256.500 euros per a implementar aquesta mesura. Aquest pressupost inclou tant el suport a persones amb discapacitat, com la formació i assessorament de monitors, la coordinació del programa, l’edició de materials, i els acords per a subvencions i convenis amb diferents entitats que presten serveis i fan activitats amb persones amb discapacitats. A aquesta inversió s’hi haurà de sumar la que fixi el Pla d’Inversions Municipal per anar fent accessibles tots els equipaments municipals esportius.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat