Monogràfics · 28 de Juliol de 2021. 17:50h.

Pla estratègic a 2025 amb inversions de 14.000 milions en la transició energètica

Naturgy presentar avui a l'mercat el seu Pla Estratègic per al període 2021-2025 amb el qual la companyia impulsarà el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització. D'aquesta manera, Naturgy estableix les principals línies d'actuació industrial i financera per als propers anys en un context energètic de profunda transformació i després d'un exercici marcat per una crisi macroeconòmica amb gran impacte en el sector.

Durant la presentació, l'alta direcció de la companyia va detallar els principals objectius a 2025: aconseguir un EBITDA de 4.800 milions d'euros, un benefici net de 1.600 milions d'euros i unes inversions estimades per al període de 14.000 milions d'euros. Aquestes aniran destinades principalment a projectes renovables en fases inicials de desenvolupament i en geografies estables; a xarxes, amb un destacat paper de la digitalització i una regulació estable; i en nous negocis, com el gas renovable, l'hidrogen o la generació distribuïda.

"Tots estem compromesos en arribar als principals objectius. Volem sumar en la transició i creiem que aquest pla és ambiciós, però també realista i executable. Hem d'aprofitar l'oportunitat de contribuir a la transformació del sector amb empenta i solvència. Espanya està estratègicament ben posicionada per abordar amb garanties la transició, per a la qual és vital un marc regulador estable", va explicar Reynés.

Tot el Pla Estratègic s'emmarca en el fort compromís en matèria ESG que la companyia ha vingut materialitzant en els últims anys. Així, aquest full de ruta inclou un Pla de Sostenibilitat amb sòlids objectius a 2025 en l'àmbit mediambiental, social i de governança.

Les línies estratègiques recullen l'objectiu de zero emissions el 2050 i una potència instal·lada de font renovable propera al 60%. Així mateix, la companyia estima assolir la paritat de gènere en 2030 i arribar a 2025 amb més del 40% de les seves posicions directives i de gestió ocupades per dones. A més, Naturgy incrementarà el pes de l'acompliment ESG en la remuneració dels equips directius.

Aquest compromís continu culminar fa ja un parell d'anys quan Naturgy va ser una de les primeres empreses espanyoles a crear una Comissió de Sostenibilitat en el si de Consell d'Administració, per donar seguiment a l'acompliment d'objectius i reptes en matèria ESG.

Tot i el context advers, Naturgy ha complert amb els principals objectius que es va marcar el 2018 amb el seu anterior Pla Estratègic basat en la simplicitat i accountability, disciplina de capital, optimització i remuneració a l'accionista. "Estem preparats per a una nova etapa de transformació. Naturgy ha demostrat la seva capacitat per aconseguir resultats i crear valor en els seus negocis dia a dia. La nostra posició és accelerar la nostra transformació i anticipar-nos als múltiples reptes que tenim per davant com a societat, sector i país", va aclarir Reynés.

Inversions i perfil de negoci

Naturgy té previst invertir 14.000 milions d'euros en els propers 5 anys, dels quals al voltant d'un 80% seran elegibles d'acord a la taxonomia europea de finances sostenibles. Per àrees de negoci, el 60% de les inversions seran per renovables i nous negocis, un 30% a xarxes, i la resta a gestió de l'energia i comercialització.

La companyia dedicarà part de les inversions a incrementar la digitalització i electrificació i a impulsar de manera notable la implementació del gas renovable per potenciar el seu paper clau en la transició energètica. L'hidrogen, la mobilitat, l'emmagatzematge i la generació distribuïda seran altres dels focus d'inversió en els propers anys.

El creixement en renovables suposarà una inversió de 8.700 milions, un 60% de la prevista en el període. El focus de l'estratègia d'aquest creixement estarà en països atractius, amb regulació estable i divisa forta, així com en projectes en etapes primerenques de desenvolupament, i que contribueixin a la transició.

Naturgy vol triplicar així la seva capacitat renovable instal·lada per passar dels actuals 4,6GW als 14GW a nivell internacional en 2025. D'aquest objectiu, el major creixement es donaria a Europa (5,2 GW), seguit d'Austràlia (2,2GW ) i d'altres geografies com els Estats Units i Xile.

Amb tot, la inversió en renovables a nivell internacional i a Espanya seria d'una mitjana anual de 1.730 milions d'euros per incrementar l'EBITDA d'aquest negoci fins als 1.000 milions d'euros en 2025 (22,4%).

Les xarxes a Espanya i Amèrica Llatina suposaran una inversió per al període superior als 4.000 milions d'euros, un 30% del total. La companyia estima un EBITDA de 2.700 milions per a aquest negoci a la fi del període del nou Pla Estratègic.

En xarxes elèctriques a Espanya, Naturgy apostarà per convertir-se en un operador de referència gràcies a l'optimització, automatització i digitalització dels processos, mentre que, en les xarxes de gas, la companyia apunta a potenciar la transició de la xarxa per contribuir a la descarbonització i a un reposicionament comercial. En aquest sentit, la companyia estima la injecció de més de 1TWh de gas renovable a la xarxa de gas a Espanya el 2025. Actualment, el 95 de les xarxes de gas de la distribuïdora de Naturgy ja estan preparades per al gas renovable i l'hidrogen .

D'altra banda, la companyia continuarà treballant per veure els teus contractes d'aprovisionament i explorar alternatives que generin valor per a algunes de les seves activitats com la generació tèrmica a Espanya i Llatinoamèrica o el negoci de GNL internacional.

En relació a la comercialització, el full de ruta de Naturgy contempla inversions superiors als 700 milions en el període amb l'objectiu de reposicionar els serveis de la companyia, millorar l'analítica i la digitalització dels sistemes i impulsar la competitivitat en el mercat per enfortir la relació amb el client.

Addicionalment al Pla Estratègic 2021-2025, la companyia ha presentat prop d'un centenar de projectes tractors destinats a la transició energètica dins dels plans per a la recuperació econòmica impulsats per la Unió Europea. Aquests projectes identifiquen oportunitats d'inversió per valor de 13.800 milions d'euros i entre els mateixos destaquen la principal planta d'hidrogen d'Espanya a La Robla (Lleó), els desenvolupaments renovables a Meirama (Galícia) i altres projectes de gas renovable a Catalunya, Castella i Lleó o Astúries, entre altres regions.

Objectius financers i política de remuneració

Naturgy es fixa en el seu Pla Estratègic arribar a un EBITDA de 4.800 milions d'euros i un benefici net de 1.600 milions d'euros en 2025.

Les línies estratègiques financeres principals es centraran en mantenir un ràting mínim BBB (segons S&P) Pel que fa a la seva política de dividends, la companyia dóna més visibilitat, fins a 2025, fixant un nivell base de 1,2 € / acció i any. La companyia estableix l'any 2023 per revisar-lo en funció de l'evolució en l'execució de el pla.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat