Monogràfics · 21 de Novembre de 2018. 22:48h.

Segona fase d'ajuts de la Diputació de Barcelona per a la modernització dels polígons industrials

Aquesta segona convocatòria, valorada en 15 milions d’euros, s’engloba dins d’un projecte que permetrà destinar 30 milions d’euros als polígons

Amb la voluntat d’afavorir el creixement empresarial als polígons de la demarcació, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat, la Diputació de Barcelona ha ampliat fins als 30 milions d’euros els ajuts oferts als municipis per a la millora dels polígons, ampliant, així, els 15 milions d’euros aprovats ja fa un any.  Pel president de la Diputació, Marc Castells, cal posar en relleu la col·laboració publicoprivada ja que «el futur del país passa per creure en la indústria», fet que ha de permetre tirar endavant «projectes seriosos, rigorosos i possibles».

El global d’aquesta inversió permetrà dur a terme actuacions en 56 polígons d’activitat econòmica i impulsar 116 millores o nous serveis d’infraestructures. A més d’incorporar millores mediambientals o eficiència energètica i apostar per la igualtat d’oportunitats, el suport de la Diputació beneficiarà a 5.901 empreses i 79.388 treballadors.

Cal tenir en compte que, actualment, la majoria dels polígons estan desordenats i una part significativa de la seva superfície és buida, el que deriva en una gestió ineficient dels espais i, en conseqüència, en una manca d’incentiu per als empresaris. D’altra banda, molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d’obsolescència, ja que prop del 58% de les naus i del 48% dels polígons són anteriors a l’any 1978, el que aconsella adoptar mesures de modernització i de millora de la gestió integral. Això provoca, en molts polígons, l’existència d’espais buits, d’infraestructures deficitàries i d’obsolescència de les instal·lacions.

istock-485884249.jpg

Dues línies de suport

En concordança amb la primera edició del Programa complementari de modernització de polígons, en aquesta segona fase, també els projectes que tinguin ajut econòmic de la Diputació s’hauran d’emmarcar en una dues línies de suport previstes: plans integrals o projectes específics, totes dues amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i amb un caràcter plurianual (2019-2020). La primera línia de suport té per objectiu contribuir al finançament d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic. A la primera fase, aprovada fa un any, es va donar suport a 5 projectes que tenien un cost total prop de 10 milions d’euros.
Pel que fa a la segona línia de suport, que fa referència als projectes específics, té com a finalitat contribuir al finançament d’intervencions puntuals. En aquest cas, durant la primera fase es van impulsar 17 projectes, amb un cost total de pràcticament 11 milions d’euros.

 Àmbit d’actuació

Els projectes inclosos en una d’aquests dues línies de suport hauran de tenir, també, com a objectiu el desplegament o millora de les xarxes de subministrament i evacuació d’aigües, de les xarxes d’energia, de telecomunicacions o dels sistemes de seguretat anti-intrusió. Alhora, es podran dur a terme accions vinculades a la millora de la mobilitat o a la promoció dels polígons d’activitat econòmic; així com en l’àmbit de la simbiosi industrial o a la construcció, reforma o ampliació de centres de serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d’activitat econòmica.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de novembre d’aquest 2018 i, d’entre els criteris de valoració es poden destacar els que fan referència a l’equilibri territorial (població entre 16 i 65 anys, centres de cotització del sector industrial, taxa d’atur registral i renda disponible per càpita), l’adequació de la dimensió territorial, la maduresa del projecte, l’existència de cofinançament, el grau d’obsolència del polígon, així com el nivell d’ocupació de naus i parcel·les. També es tindran en compte criteris com el nombre d’hectàrees dels polígons objecte de l’actuació, el manteniment i generació d’ocupació, l’aplicació de criteris mediambientals i d’eficiència energètica i la incorporació d’accions destinades a la millora de la igualtat d’oportunitats.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat