Publicitat
Monogràfics · 21 d'Agost de 2022. 18:22h.

Un estudi de la Fundació ”la Caixa” evidencia que hi ha una bretxa de gènere en relació amb la riquesa a partir dels 65 anys

El patrimoni constitueix un recurs econòmic fonamental per a la població d’edat avançada, que sovint disposa de pocs ingressos. A Espanya, les dones grans tenen més probabilitats que els homes grans de viure en llars amb un patrimoni molt escàs, per la qual cosa tenen més risc de patir situacions de privació econòmica greu.

Aquesta és una de les conclusions principals de l’estudi Els homes, viuen en llars amb més patrimoni que les dones?, de l’Observatori Social de la Fundació”la Caixa”, a càrrec de l’investigador Diederik Boertien, del Centre d’Estudis Demogràfics.

Des de fa dues dècades, cada vegada es presta més atenció a la riquesa —o patrimoni— com un component independent fonamental de la situació econòmica de les persones. La riquesa es refereix al valor de les possessions — com ara l’habitatge, els diners que es tenen al banc, els estalvis, les accions i els negocis— menys qualsevol quantitat deguda sobre aquests actius —com ara hipoteques i préstecs.

Per tant, si es vol obtenir una visió completa de les diferències de gènere respecte dels recursos econòmics, també cal formular-se la pregunta següent: Hi ha una bretxa de gènere respecte de la riquesa?

D’aquest estudi es desprèn que els homes grans viuen en llars amb més patrimoni que les dones grans: tenen a l’entorn de 16.000 euros més de riquesa mitjana equivalent. Aquesta diferència no es detecta a les franges d’edat inferiors, tot i que és possible que els homes tinguin més control sobre la riquesa de les llars que les dones, cosa que no s’ha pogut comprovar en aquest estudi.

A més, prop del 31 % de les dones de més de 65 anys disposen de menys de 2.000 euros de patrimoni financer disponible, en comparació amb el 25 % dels homes més grans de 65 anys.

Com que, en la vellesa, les dones tenen més probabilitats d’haver perdut la parella, també tenen un risc més elevat de viure en llars amb uns nivells de patrimoni ínfims i, en concret, amb uns nivells de patrimoni financer molt baixos. Això pot portar conseqüències greus per a les dones grans, ja que, en arribar a la vellesa, el patrimoni segurament és el factor més important per al benestar financer.

En el gràfic següent es mostra el percentatge d’homes i de dones que viuen en llars amb un nivell total de patrimoni de la llar determinat, indicat a les dues primeres columnes del gràfic. Les altres dues columnes mostren els resultats obtinguts utilitzant l’esmentada riquesa equivalent, que té en compte el nombre de membres que conformen una llar. En comparació amb els homes, les dones grans tenen més probabilitats de viure en llars molt vulnerables pel que fa al patrimoni.

Així, el 9,6 % de les dones més grans de 65 anys, per exemple, viuen en llars amb menys de 10.000 euros de riquesa disponible, enfront del 6,8 % dels homes més grans de 65 anys.

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

La voluntat de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és aportar diagnòstics sobre la realitat social en les àrees de coneixement relacionades amb els grans àmbits d’actuació de la Fundació ”la Caixa”: social, educatiu, cultural i de recerca.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat